Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen

Skapad 2020-06-12 12:11 i Willandsgården Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med olika länder som har anknytning till våra barns nationaliteter.

Innehåll

·       Målet är:

     Att belysa olika länder, språk och kulturer kopplade till våra barns nationaliteter.

 

·       Hur ska vi göra?

Vi Vi kommer att med hjälp av barn och dess föräldrar ha ett veckolångt tema kring respektive land. Barnet får berätta om "sitt" land med hjälp av egna foton från landet, vi studerar kartor och lär oss fraser och att räkna till 5. Vi kommer dessutom studera flaggan, undersöka vad för djur som bor i respektive land samt ha olika skapandeprocesser relaterat till landet.

 

·       Varför ska vi göra detta/syfte?

Vi vill belysa och uppmärksamma olika kulturer för att barnen ska få en ökad förståelse. Vi vill uppmärksamma alla lika värde.

Vi har valt att samarbeta med föräldrarna för att uppnå målen.

Barnet som presenterar sitt land ska få möjlighet att känna en stärkt kulturell identitet, göra de andra barnen delaktiga i sitt modersmål samt få känna en stolthet över sitt ursprung.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: