Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier och opinion

Skapad 2020-06-12 12:50 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Medier och opinion (information och kommunikation).

Innehåll

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • analysera och kritiskt granska reklam och samhällsinformation.
 • reflektera kring skillnaden mellan enkel och dubbelriktad kommunikation och olika medier.
 • reflektera kring begreppen politisk information och propaganda.
 • ge exempel på vad Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller.
 • reflektera kring vilka frågor man bör ställa sig om man källkritiskt ska bedöma källor från t.ex. sociala medier.

Innehåll och form: Gleerups Samhällskunskap 4-6, Information och opinion. Eleverna arbetar multimodalt med text och bild från läromedlet.

Tidsramar: November, december 2020 samt januari 2021.

Bedömningen sker både formativt och summativt genom bland annat diskussioner, övningar och repetition/reflektion i form av en enklare examinationsövning. Eleverna får delvis välja redovisningsform beroende på moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Medier och opinion

Reklam och samhällsinformation

Låg
Bra
Utmärkt
Reklamanalys
Du kan delvis analysera reklam och förstå dess syfte och budskap samt komma med enkla kommentarer kring för- och nackdelar med det.
Du kan analysera reklam och förstå dess syfte och budskap samt resonera och argumentera kring för- och nackdelar med budskapet på ett utvecklat sätt.
Du kan analysera reklam och förstå dess syfte och budskap samt resonera och argumentera kring för- och nackdelar med budskapet på ett välutvecklat sätt.
Analys av samhällsinformation
Du förstår delvis skillnaden mellan reklam och samhällsinformation.
Du förstår skillnaden mellan reklam och samhällsinformation och kan kommentera och resonera kring nyttan av samhällsinformation.
Du förstår skillnaden mellan reklam och samhällsinformation och kan kommentera och resonera kring nyttan av samhällsinformation. Du kan även granska informationen kritisk och resonera kring för- och nackdelar med den.

Kommunikation

Låg
Bra
Utmärkt
Enkel och dubbelriktad kommunikation.
Du är delvis säker på skillnaden mellan enkel och dubbelriktad kommunikation.
Du är säker på skillnaden mellan enkel och dubbelriktad kommunikation och kan komma med enklaresonemang kring nyttan av kommunikationsformerna
Du är helt säker på skillnaden mellan enkel och dubbelriktad kommunikation och kan komma med utvecklade resonemang kring nyttan av kommunikationsformerna

Politisk information och propaganda

Låg
Bra
Utmärkt
Begrepp
Du är delvis säker på skillnaden mellan begreppen politisk information och propaganda. Du kan ge något exempel på vad Tryckfrihetsförordningen och/eller Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller.
Du är ganska säker på skillnaden mellan begreppen politisk information och propaganda och kan komma med enkla resonemang kring för- och nackdelar med dem. Du kan ge några exempel på vad Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller.
Du är helt säker på skillnaden mellan begreppen politisk information och propaganda och kan komma med utvecklade resonemang kring för- och nackdelar med dem. Du kan ge många exempel på vad Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller.

Källkritik

Låg
Bra
Utmärkt
Reflektion
Du kan delvis reflektera kring vilka frågor man bör ställa sig om man källkritiskt ska bedöma källor från t ex sociala medier. Du kan komma med något exempel på sådana frågor.
Du kan reflektera kring vilka frågor man bör ställa sig om man källkritiskt ska bedöma källor från t ex sociala medier. Du kan komma med några exempel på sådana frågor..
Du kan reflektera kring vilka frågor man bör ställa sig om man källkritiskt ska bedöma källor från t ex sociala medier. Du kan komma med många exempel på sådana frågor..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: