Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - litteraturhistoria

Skapad 2020-06-12 12:56 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska ni förbereda er inför de muntliga nationella proven i svenska.

Innehåll

Det här ska ni kunna:

- veta vilka litterära epoker det finns

- vad som är tidstypiskt för varje epok

- några kända författare och verk

- läsa och förstå en av texterna vi arbetar med

- förbereda diskussionsunderlag utifrån texten ni har läst

- diskutera era texter i en mindre grupp

 

Undervisning

1. Genomgång antiken och medeltiden

2. Läsa en text och förbereda diskussionsunderlag inför gruppdiskussionen (Teams)

3. Genomgång renässansen och upplysningen

4. Förbereda diskussionsunderlag (Teams)

5. Genomgång romantiken, realismen och modernismen

6. Förbereda diskussionsunderlag (Teams)

7. Gruppdiskussioner kring de olika texterna 

 

Examinationsuppgift

Gruppdiskussionen (se uppgift i Teams)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: