👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3 - Tala, lyssna och samtala

Skapad 2020-06-12 13:16 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Tala, lyssna och samtala.
Grundskola 3 Svenska
Tala, lyssna och samtala i olika situationer. Det är vad vi tränar i en del av svenskan.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att samtala om något. 

Hur ska vi arbeta?

Du får lyssna på dina kamrater, din lärare, högläsning, radio eller en folksaga. 

Du får redovisa egna texter eller arbeten muntligt.

Du får lära dig hur du kan göra för att underlätta din redovisning. 

På klassrådet samtalar vi om saker som är bra eller behöver förbättras i skolan.

Vad ska du lära dig?

Att lyssna så att du kan återberätta det du har hört.

Att framföra något muntligt inför andra. 

Att förbereda dig inför en muntlig presentation. 

Att ge kamratrespons till någons muntliga presentation.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Samtal, dialog, fråga, återberätta, sammanfattning, kamratrespons.  

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kan lyssna på dina kamrater eller lärare.

Du berättar om något du har upplevt, läst, hört eller sett.

Du har en åsikt som du framför inför klassen eller i grupp.

Du reflekterar eller ger kamratrespons på egna och kamraters arbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska årskurs 3 - Tala, lyssna och samtala

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3