Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nallen 4a

Skapad 2020-06-12 13:25 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Nallens projektutvärdering

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

Vi uppfyllde detta projektet väldigt väl. Vi har sett att barnen uppmärksammar skräp i in omgivning och visar oss det. 

Barnen väljer att plocka skräp och prata om det. 

Vi bekräftar dem när de hittar skräp och påvisar vad vi ska göra med det. Vi läste böckerna om jorden och då reflekterade vi över att vi också plockade skräp. Vi reflekterade över att det alltid fanns skräp på ängen när bockarna Bruse skulle dit och äta. 

Vi har sett att barnen pratar om skräp, plockar det och säger: Stackars jorden", "Titta"

De har börjat se saker i sin omgivning som de inte sett innan exempelvis att det finns skräp på marken. Det ser vi dagligen. 

Det har fungerat väldigt bra. vi har planerat våra aktiviteter och genomfört dessa. 

Toppen! Vi har utvecklat vår miljö så det skulle passa in i vårt projekt. Vi har samlat naturmaterial, sortering station, vi har tillverkat material av kartonger och pinnar. Vi har utnyttjat skogen som vår pedagogiska miljön. 

De har kontinuerligt blivit informerade om vårt projekt. 

Vi har sett förändrade kunnande hos barnen. Dessutom så är det lätt att fånga barnen i detta projekt. Det som var mindre bra är att vi inte kunde genomföra allt vi ville med projektet pga Corona. 

Vi är stolta över att barnen har fått upp ögonen för detta ämne nämligen den hållbara utvecklingen. Och att barnen också utvecklade flera olika förmågor såsom språk, matematik och annat. 

Vi ska dokumentera mera. 

Vi arbetar med våra skräp figurer och det har visat sig vara en väldigt bra metod i våra undervisningar. 

Ett situerat/pragmatiskt/sociokulturellt perspektiv – här betraktas lärande, utveckling och socialisation ske i sociala sammanhang utifrån historiska, kulturella och situationella
förhållanden. Vad vi lär är beroende av var vi är och vilka verktyg som är tillgängliga, dvs. lärandet är situerat.

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser
 • Använd er av tidigare planeringar och lärloggar, filtrera med hjälp av etiketter.
 • Sortera med hjälp av delen "läroplan" i Planering & Bedömning samt etiketter ni använt er av.

Stödfrågor till projektutvärderingen

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?
 • Hur har barnen haft inflytande i projektet?
 • Hur reflekterade vi med barnen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det?
 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?
 • Hur har vår organisation fungerat?
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?
 • Hur har vårdnadshavarna involverats?
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?
 • Vilka teorier har vi använt oss av?
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: