👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Necessär eller Ipadfodral - Mjölbatik Åk 7

Skapad 2020-06-12 13:28 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde som ger eleven möjlighet att sätta en egen design på en necessär.
Grundskola 9 Slöjd
Vi utgår från ett vitt bomullstyg som du ska designa med hjälp av mjölbatik, tygfärger, svampning, broderi.... Tänk efter vilken stil, vilket uttryck du vill att din necessär/Ipadfodral ska förmedla.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Du ska med hjälp av mjölbatik, tygfärger, svampar, penslar och eventuellt broderi designa din tygbit. Därefter ska du sy en necessär eller ett Ipadfodral med hjälp av en symaskin och en arbetsbeskrivning.

Du arbetar med din egen design/personliga uttryck när du väljer färger och former.

Du använder slöjdboken eller Ipaden när du planerar och dokumenterar din arbetsprocess.

 

Du ska kunna:

*Planera ditt arbete utifrån genomgång och inspiration.

*Genomföra arbetsprocessen med hjälp av redskap och material som är lämpliga.

*Vara medveten om det estetiska uttrycket och göra ett välgjort arbete.

*Driva ditt arbete framåt och arbeta så självständigt som möjligt.

*Diskutera olika lösningar och ompröva olika val vid behov.

 Sy på symaskin och arbeta efter en arbetsbeskrivning.

*Redovisa och utvärdera arbete

REDOVISNING

När arbetet är klart skriver du klart utvärderingen som du påbörjat att skriva och dokumentera under arbetets gång och lämnar in necessären.

BEDÖMNING

*Din förmåga att planera och komma med idéer

*Din förmåga att driva arbetet framåt

*Hur väl du kan följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

*Hur avancerat arbete du gör

*Din förmåga att motivera olika val

*Din förmåga att arbeta självständigt

*Din förmåga att dokumentera, utvärdera och använda begreppen

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Necessär

E
C
A
Arbetsprocessen
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. (Med hjälp av instruktioner som läraren ger och skriftliga instruktioner, ger du förslag på hur du ska sy necessären)
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. (Du arbeta delvis efter både instruktioner som läraren ger och skriftliga instruktioner. Du kommer med egna förslag)
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. (Du arbetar helt efter instruktioner och har genomtänkta förslag på hur du ska sy)
Hantera verktyg, redskap och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. (T.ex. Du hanterar symaskinen, trär maskinen och vet hur man ställer in sömmar)
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. (T.ex. Du hanterar symaskinen, vet vilka sömmar man använder i olika tyger och känner till hur sömmarna fungerar)
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. (T.ex. Du hanterar symaskinen, vet vilka sömmar man använder i olika tyger och vet hur sömmarna fungerar)
Kerativitet
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. ( Du kan göra en skiss på necessären med hjälp av inspirations material)
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. (Du kan utveckla dina idéer till necessären med hjälp av inspirations material)
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. (Du kan självständigt utveckla dina egna idéer till necessären)
Tillvägagångssätt
Under slöjdarbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. (Tillsammans med läraren ger du förslag på hur sömnaden skall leda framåt)
Under slöjdarbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. ( Du ger förslag på hur sömnaden skall leda framåt)
Under slöjdarbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. ( Du kan utan svårigheter välja sömnad för necessären)
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. ( Du beskriver på ett enkelt sätt ditt arbete med necessären, använder slöjdord i din utvärdering och loggbok)
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. (Du beskriver tydligt arbetet med din necessär, använder utan svårigheter slöjdord i din utvärdering och loggbok)
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. ( Du beskriver mycket tydligt arbetet med din necessär, även i din utvärdering och loggbok)