Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kruset Projektplanering4a_Projektutvärdering_Farsta_förskolor

Skapad 2020-06-12 13:35 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farstas mall för projektutvärdering. Den här är till för er som pedagoger och ska inte tilldelas till er barngrupp. Radera stödmaterialet i texten när projektutvärderingen är färdig.

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

(Skriv här eller direkt under frågorna)

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser
 • Använd er av tidigare planeringar och lärloggar, filtrera med hjälp av etiketter.
 • Sortera med hjälp av delen "läroplan" i Planering & Bedömning samt etiketter ni använt er av.

Stödfrågor till projektutvärderingen

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?

Vi har provat ateljéns alla olika material. Klipp klistrat, lera, målat och ritat. Konstruerat bilder av lekmaterial från avd som barnen sedan har fotat . Vi har använt oss av naturens material som vi plockat i skogen.   

Vi har läst och pratat om boken. Lärt oss mycket nya ord som: aptit, valla, går av och an, författare, illustratör,  råkade i sken

,m m. Barnen har börjat spelat och skapat teater och lekt boken. 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet?
  Barnen har fått material och pedagogen har valt sidan, sen har barnen fått skapa fritt. En sida har de fått  bestämma helt själva hur de vill skapa. Barnen har spelat teater och lekt Petter och hans fyra getter.
 • Hur reflekterade vi med barnen?
  Innan vi börjar med en ny sida så pratar vi om vad vi gjorde förra gången. Barnen har lärt sig nya ord som dom patar om och vill veta mer om. Barnen läser boken för sina kamrater.


 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?Barnen har lärt sig att läsa boken och andra böcker för sig själv och sina kamrater. De har lärt sig att man kan skapa i massa olika material. Barnen vet själva vad de vill göra och plockar själva fram sitt material. Barnen har blivit sjävlständiga i ateljen.

 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det?

Att vi alla kan se på samma bild men skapar olika men inget är rätt eller fel. Barnen samtalar med varandra om att samma sak kan se ut på olika sätt. 

 

 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?

        Barnet kan se att sitt eget arbete och kamraternas arbete kan vara olika. Vi gör samma sak på olika sätt.

 

 • Hur har vår organisation fungerat?

  Bra!  Pedagogerna har vetat sin uppgift utifrån projektet.

 

 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?

     Bra! Pedagogen och barnen har plockat fram det som behövts i ateljén skogen.

 

 • Hur har vårdnadshavarna involverats? Bilder på väggarna och information på skolplattformen.

 

 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?Barnen har tyckt att det varit jätte roligt att jobba med projektet. 

 

 • Vad är vi mest stolta över i projektet?

Det färdig resultater, Barnens bok om Petter och hans fyra jetter.

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?

Barnen ska ha myckt mer inflytande om projektet. Barnen ska använda lärplattan mycket mer.

 •  
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?
 • Att använda det digitala verktygen mer.
 •  

 

 • Vilka teorier har vi använt oss av?
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: