Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 8 - Kapitel 2 Algebra

Skapad 2020-06-12 13:41 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebran kan man förutspå väder, skicka upp satelliter jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Centralt innehåll:

* Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

* Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

* Metoder för ekvationslösning.

* Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

* Enkla matematiska modeller och hur de ska användas i olika situationer. 

 

Viktiga begrepp:

algebra                                         variabel

mönster                                        förenkla 

aritmetisk talföljd                          likhet

geometrisk talföljd                       ekvation

formel                                          obekant         

numeriskt uttryck                         prövning

algebraiskt uttryck

 

Undervisning:

Undervisningen kommer bestå av genomgångar av varje avsnitt och egen räkning för att klara målen. Lektionerna kommer bestå av gemensamma uppgifter där eleverna får chansen att diskutera med varandra.

Under varje avsnitt väljer du själv om du vill göra gröna, blå eller röda uppgifter. Det är bra om du hinner två av färgerna för varje avsnitt (delkapitel).

 

Planering:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: