Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 4 - 2020

Skapad 2020-06-12 14:03 i Högåsskolan Knivsta
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt att lösa problemlösningsuppgifter.
Grundskola 4 Matematik
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt att lösa problemlösningsuppgifter. Detta område arbetar vi med under hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Problemlösning

Eleven kan lösa och formulera problem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier och tillvägagångssätt
Eleven använder strategier i problemlösning och beskriver sitt tillvägagångssätt.
Du behöver stöd för för att lösa enkla problem där beräkningen sker i ett steg,
Du kan lösa enkla problem där beräkningen sker i ett steg och två steg.
Du kan lösa enkla problem där beräkningen sker i flera steg,
Uppskattningar och rimlighet
Eleven gör uppskattningar och avrundningar
Du behöver stöd/hjälp för att göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet.
Du kan göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet.
Du kan göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet, samt du förklarar och visar det i dina lösningar.
Redogöra för tillvägagångssätt
Eleven motiverar och förklarar sina lösningar
Du behöver stöd för att göra enkla motiveringar och förklaringar till hur du har löst uppgiften och försöker följa ett resonemang runt andra kamraters lösningar.
Du kan göra enkla motiveringar och förklaringar till hur du har löst uppgiften och följer ett resonemang runt andra kamraters lösningar.
Du kan göra detaljerade motiveringar och förklaringar till hur du har löst uppgiften och följer ett resonemang runt andra kamraters lösningar. Samt för resonemanget vidare med följdfrågor.
Beskriva på olika sätt
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, växla mellan dessa samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra
Du behöver hjälp/stöd för att redovisa dina lösningar på flera sätt. (Mattespråk, bild, tabell, text, uppställningar och i text.)
Du kan redovisa dina lösningar på flera sätt. (Mattespråk, bild, tabell, text, uppställningar och i text.)
Du kan redovisa dina lösningar på flera sätt. (Mattespråk, bild, tabell, text, uppställningar och i text.) Du kan även resonera kring varför de hör ihop.
Föra och följa resonemang
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor
Du behöver hjälp/stöd för att beskriva en egen lösning, se och förklara likheter och skillnader.
Du kan beskriva en egen lösning, se och förklara likheter och skillnader.
Du kan resonera detaljerat kring din lösning, se likheter och skillnader. Du kan jämföra olika lösningar och drar egna slutsatser.
Matematiska begrepp
Du känner dig mycket osäker på matematiska begrepp. T.ex.mönster, talföljd,siffror, tallinje, tal, siffersumma, linje,stråle, millimeter, centimeter, decimeter, meter, enhetsbyten, enhetstabell, addition, subtraktion, term, summa, differens
Du känner till och kan använda flera av begreppen. T.ex. mönster, talföljd,siffror, tallinje, tal, siffersumma, linje,stråle, millimeter, centimeter, decimeter, meter, enhetsbyten, enhetstabell, addition, subtraktion, term, summa, differens
Du förstår, använder och kan se samband mellan begreppen, T.ex. mönster, talföljd,siffror, tallinje, tal, siffersumma, linje,stråle, millimeter, centimeter, decimeter, meter, enhetsbyten, enhetstabell, addition, subtraktion, term, summa, differens
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: