Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2020-06-12 14:43 i Björnbodaskolan Stockholm Grundskolor
Under terminen kommer vi att arbeta mycket med återbruk. Du kommer göra uppgifter där du tränar på att använda din kreativitet. Vi kommer att arbeta med olika textila tekniker såsom lapptäcksteknik, virkning och broderi.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Under terminen kommer vi att arbeta mycket med återbruk. Du kommer göra uppgifter där du tränar på att använda din kreativitet. Vi kommer att arbeta med olika textila tekniker såsom lappteknik, broderi

Innehåll

 Konkretisering av kunskapskraven

I undervisningen kommer du få möjlighet att träna på att:

- använda verktyg och redskap 

- fusa plastpåsar med strykjärn

- sy lappteknik

- brodera

- välja och motivera val av material

- utveckla idéer och fundera kring hur färg och form påverkar ett slöjdföremåls uttryck

- utvärdera resultatet av ditt arbete.

Undervisning och bedömning

 Mycket av undervisningen sker genom att Eleverna tittar på en instruktionsfilm och därefter går vi tillsammans igenom hur uppgiften ska genomföras innan det är dags att börja arbeta. Därefter genomförs uppgiften via praktiskt arbete med stöd av skriftlig och muntlig instruktion. Efter några av de större slöjdarbetena kommer vi att göra en utvärdering av hur arbetet gick och hur resultatet blev.

Du kommer att bedömas i ditt praktiska slöjdarbete samt dina utvärderingar som i huvudsak kommer att vara skriftliga.

Jag kommer i min bedömning att titta på

 • hur mycket du bearbetar slöjdföremålet.
 • hur du använder verktyg och redskap.
 • hur självständigt du arbetar och följer instruktioner samt beskriver hur du ska göra ditt slöjdarbete.
 • hur mycket egna idéer du har
 • hur du beskriver hur färg och form påverkar ditt slöjdföremåls uttryck.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Ämnesmatris år 4-6 Skolverket

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
slöjd föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Tillvägagångssätt
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: