Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys våren 2020

Skapad 2020-06-12 15:06 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Analys av prioriterade mål våren 2020

Innehåll

Analys våren 2020Introduktion på förskolan:

 

I -    Redan på vårterminen 2019 hade vi samarbete med Frogpond. Vi hade gemensamma sångsamlingar och barnen gjorde individuella besök hos. De barn som visade att de behövde mer stöd och längre introduktion fick det.

Det barn som kom till gruppen senare, i november, fick en kortare introduktion då han kom från skolans värld. Eftersom vi har många som talar engelska i gruppen så kom han lättare in i gemenskapen då språket fanns där bland både barn och personal.

Vi fick inga barn utifrån utan flyttade bara upp barn från Frogpond. De var även kända både med inne och utemiljön.P -   Pedagogerna hade behövt en längre introduktion med barnet och föräldern till det barn som kom senare, vi hade behövt prata mer med mamman men hon var mer på avdelningen där lillebror började.

I och med att de flesta barnen flyttades upp från huset så kände både pedagogerna och barnen varandra. 

 

S - Att alla barn var kända sedan tidigare förenklade vårt arbete, då barnen kände pedagogerna och miljön.

Strukturen på vår avdelning med Montessoripedagogik gjorde barnen lugnare och mer arbetsfokuserade. 

 

Att tänka på till nästa termin:

Hur gör man när två barn från samma familj skolas in samtidigt? Inskolning ute, så att man skapar relation barn/pedagog. Sedan introduceras barnet till inomhusmiljön och arbetssättet.

Barnens trygghet och trivsel:

 

I - Varje barn möts på sin nivå och ges den kontakt och omsorg de behöver för att bygga upp sin trygghet på förskolan.

Många av barnen har lärt sig att de kan välja om de vilja att arbeta enskilt eller i grupp med t.ex LEGO.

 

P - Pedagogerna är väldigt närvarande. De ser alla barn och skapar bra relation till barn och föräldrarna. I samarbete med föräldrarna skapar vi den bästa tryggheten för varje barn genom att diskutera deras barn med dem. 

 

S - Strukturen, ordningen och rutinerna på avdelningen gör att barnen känner trygghet på avdelningen. Barnen vet att alla saker har sin plats.

Utvecklingssamtalen:

 

 I - Eftersom många barn har svårt att formulera sina känslor och hur de lär sig, får pedagogen ibland tolka och formulera barnets tankar.

 

P - Förberedelserna är tidskrävande.

 

S - Smiley-gubbarna på Unikum utvärderingen är inte så bra med 4 st. hade räckt med 2, en glad och en ledsen då barnen har svårt att nyansera sina känslor.

Samtalen utgår från barnens unikum.


Arbetet med kränkande behandling och likabehandling:

 

I -  Varje barn lyssnas på och ges möjlighet att framföra sina tankar och åsikter.
P - Pedagogerna uppmärksammar beteende som kan upplevas kränkande. Att pedagogerna tar tag i varje incident när den inträffar, vi väntar inte. Vårdnadshavarna informeras om situationer som hänt.S - Vi arbetar mycket med “Kompisböckerna” . Pratar ofta om relationer och om hur man är en bra kompis. Vi har ett genomgripande genustänk och arbetar medvetet för att motverka särbehandling både när det gäller kön, religion och etnicitet. Vi har ett inkluderande arbetssätt som barnen också lär sig att tillämpa gentemot kamrater.Hållbar utveckling:

 

I - Barnen har fått lära sig olika kretslopp. De har fått så och skörda. 

 

P - Vi visar barnen att man ska vara rädda om våra saker så håller de längre.Köper saker av god kvalitet.  Handlar materiel på loppis och lagar saker som är sönder.

Visar barnen hur man skall använda materiel och andra saker. t.ex hur man vänder sidorna i en bok så att de inte går sönder.S - Vi har ett grönt förhållningssätt och pratar mycket med barnen om kretslopp och återbruk.  På vår avdelning använder vi inga pappershanddukar, vi har istället frottehanddukar, de används bara en gång. Vidare har vi inga engångsskoskydd utan de är av galon. Vi har material om olika livscykler och människans påverkan på vår miljö.  

Vi pratar med barnen om att man bara skall lägga upp så mycket mat som man äter upp.Vidare uppmuntrar vi barnen att smaka på olika sorters mat, nya grönsaker mm.

Ert arbetssätt och era metoder:

 

I - Barnen tränas i självständighet, koncentration och arbetsglädje.

 

P -  Utbildade Montessori-pedagoger och pedagoger med “Montessori-sinne”

 

S -  Montessorimaterial i rätt ordning från lätt till svårt.

 Det finns en arbetsordning i allt materiel barnen jobbar med, De tar från en matta att ha materialet på, jobbar med materialet och sedan städar de undan innan de hämtar nästa jobb.


Ert ledarskap:

I - Genom att vara goda förebilder, vara närvarande pedagoger, lyhörda och nyfikna.

 

P- Vi leder oss själva. Vi har konstruktiva diskussioner, är lyhörda och stor respekt för våra individuella kunskaper och kvaliteter.

 

S - Vi bygger upp lärmiljö för att den skall inspirera varje barn till lärande inom de 

områden de är intresserade av och göra dem nyfikna på nya områden.


Framgångsfaktorer

 

Vi använder pedagogisk dokumentation, unikum, barnobservationer och föräldrasamtal.

 

Vi ser att de mål vi satte upp har varit relevanta.  

Genom olika sorters bild teknik har barnen fått en förståelse för färg och form.

 

Vi hör att barnen använder nya ord i leken och att de resonerar med varandra.

Att barnen uppmärksammar former och färger i sin närmiljö har vi också märkt.

 

Resonemangsförmågan behöver vi utveckla och det tar vi med oss till nästa läsår.

 

Coronan tar vi inte med oss till nästa termin.

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: