Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Anette, Skriva berättande text/berättelse

Skapad 2020-06-12 15:18 i Röllingbyskolan Österåker
Skriva berättelser med "röd tråd"
Grundskola 1 – 3 Svenska
Under året arbetar vi med att lära oss olika texttyper, här finns beskrivet hur vi arbetar med texttypen berättande text. Berättande text betyder att du skriver om något som skett eller kommer att ske, men som inte är verkligt. Texten kan kännas verklig, men det är du som har fantiserat ihop den. Du skriver för att underhålla andra, texten kan vara spännande, rolig, allvarlig eller vardaglig.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet:

Eleven ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Berättande text

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

  • Du är med och skapar berättelser tillsammans med andra.
  • Du vet att en berättelse består av inledning, händelseförlopp (motgång/lösning) och avslutning, det vi kallar den "röda tråden".
  • Du beskriver personer och miljöer i berättelsen.
  • Du kan skriva berättelser utifrån en mall eller på egen hand.
  • Du ritar bilder till dina berättelser.
  • Du skriver med läslig handstil och/ eller på dator
  • Du visar intresse genom att lyssna, ställa frågor och kommentera både på genomgångar och i mindre sammanhang.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Lyssna och prata om olika sorters berättelser, vad de kännetecknas av.
 • Titta på bilder i berättelser och prata om hur bilden samspelar med texten.
 • Gå igenom en berättelses uppbyggnad: inledning, händelseförlopp (motgång/lösning) och avslutning.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, mellanrum mellan ord samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.

Cirkelmodellen, du får stöd genom att vi lär av och med varandra:

 • Skriva gemensam berättelse i helklass.
 • Skriva berättelse tillsammans med kompis.
 • Skriva egen berättelse.
 •  

Bedömning

Din lärare bedömer under arbetets gång din förmåga att:

 • Skriva berättelser med inledning, händelseförlopp (motgång/lösning) och avslutning.
 • Beskriva personer och miljöer i dina berättelser.
 • Använda stor bokstav och skiljetecken, mellanrum mellan ord samt att stava för eleven vanliga ord.
 • Skriva berättelser med läslig handstil och/ eller på dator.
 • Lyssna, ställa frågor, kommentera

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: