Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering 2019/20 avdelning HAIS Upptäckarna

Skapad 2020-06-12 15:18 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Olympia förskolors prioriterade mål 2018: Systematiskt kvalitets arbete Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten. Arbetslaget ska analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet" Skolfs 2018:50

Innehåll

Följande frågeställningar är till för att läggas in i Unikum under reflektion/analys till ert prioriterade mål och de andra målen som ni kommer att utvärdera:

Tänk på att ni skriver enligt IPS-modellen så att ni skiljer på struktur/organisation, pedagog och individ(barn)

 

 • underlaget kring resonemangsförmåga som ni diskuterat med andra kollegor 

 • introduktionen på förskolan

 • barnens trygghet och trivsel

 • utvecklingssamtalen

 • arbetet med kränkande behandling och likabehandling

 • hållbar utveckling

 • ert arbetssätt och era metoder

 • ert ledarskap

 

Fundera kring och skriv ner era framgångsfaktorer men också era tankar hur ni utveckla ert arbete

 

 • fundera kring vilket underlag ni har och vilket ni hade behövt för att analysen ska bli så tydlig som möjligt

 • de målen ni satte upp - har de varit relevanta, för lätta att nå, för svåra att nå - vad kan det isåfall bero på

 • era målkriterier hur kan ni se att barnen nått dem och hur har ni synliggjort det i barnens lärloggar

 • vad ifrån ert utvecklingsarbete kring er egen pedagogroll väljer ni att lyfta med er till kommande läsår

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: