Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor och demokrati

Skapad 2020-06-13 11:08 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur är jag en bra kompis? Får alla vara den de vill? Vem är det som bestämmer hur jag ska vara? Vad är rätt och orätt? I detta område kommer vi diskutera livsfrågor som är viktigt för att du och andra ska må bra, i skolan, på fritiden och i sportsammanhang. Vi kommer också prata om demokrati, hur ni elever kan påverka hur er skola ska vara.

Innehåll

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Du kommer att få lära dig om ....

 • Normer och regler:

- Vi kommer att arbeta med normer och regler på skolan och i klassrummet.

- Vi kommer arbeta med normer och regler (samt säkerhet) i digitala miljöer.

- Vi kommer att arbeta med normer och regler i sportsammanhang löpande under året och i kombination med idrott och hälsa. 

- Vi kommer prata om likheter, olikheter och acceptans.

 • Livsfrågor med betydelse för eleven:

- Vi kommer arbeta på ett djupare plan med samtliga livsfrågor under höstterminen i årskurs ett. Löpande under året kommer vi göra uppföljningar kring arbetet. 

- Eleverna kommer delvis få ta del av serien "vara vänner" där vi reflekterar och diskuterar kring samtliga dilemman. 

 • Demokrati

- Din åsikt är viktig, du kommer lära dig vad demokrati är och hur ni elever kan vara med och påverka er skola genom klassråd/elevråd.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att ....

- Vi läser tillsammans i SO-boken.

- Diskussioner med dina klasskamrater.

- Skapa regler för hur vi ska ha det i klassen för att alla ska trivas.

- Ha klassråd och några elever i klassen kommer ta med dina åsikter till skolans elevråd.

- Se på en serie kring kamratskap samt ha drama.

- Anteckna i din SO-bok.

Arbetet kommer pågå mellan vecka 34-35 HT:20.

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

Delta aktivt i diskussioner på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: