Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas geografi

Skapad 2020-06-13 12:47 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Geografi
Tanken är att du i detta arbetsområde ska få kunskap om Europa. Du ska bland annat studera namngeografi, natur, befolkning och klimat genom att göra en jämförande analys av två europeiska länder.

Innehåll

Syfte:

Europa hör till en av de minsta världsdelarna men är ändå en av världens rikaste. Hur kommer det sig? Syftet med detta moment är att ni ska fördjupa er i Europas geografi. Då Sverige ligger i Europa är det mycket viktigt med kunskaper om vår världsdel. Det är bra att känna till de olika klimattyperna som finns, var produktionen av olika varor sker samt vilka skillnader som finns mellan nord och syd, öst och väst. 

 

Mål för godkänt:

Efter momentet ska du kunna:

 • Namn och läge på Europas viktigaste länder, regioner och städer. 
 • Klimatzoner i Europa.  
 • Redogöra för hur klimatet påverkar samhället i ett europeiskt land. 
 • Redogöra för vad som produceras i ett europeiskt land och varför det produceras. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Europas geografi

Geografi

F
E
C
A
Namngeografi
Dina namnkunskaper om Europas länder, regioner, städer och platser.
Du har otillräcklig kunskap. Osäker koll på kartan.
Du har tillräcklig kunskap. Viss koll på kartan.
Du har god kunskap. Viss koll på kartan.
Du har mycket god kunskap. Bra koll på kartan.
Begrepp
Dina kunskaper om relevanta geografiska begrepp.
Du är osäker på begreppen.
Du är delvis säker på begreppen. Du gör ett försök att använda dem i redogörelser och diskussioner.
Du är säker på begreppen. Du använder dem med viss säkerhet i redogörelser och diskussioner.
Du är mycket säker på begreppen. Du använder dem med säkerhet i redogörelser och diskussioner.
Analys: Fakta
Kunskaper om och beskrivning av ländernas fakta och natur.
Redogörelsen är otillräcklig och saknar viktiga delar.
Du redogör för minst ett land. Enkel beskrivning. Delvis korrekt fakta i hela beskrivningen.
Du redogör för minst två länder. Enkel beskrivning. Korrekt fakta i hela beskrivningen.
Du redogör för minst två länder. Utvecklad beskrivning. Korrekt fakta i hela beskrivningen.
Analys: Klimat
Din kunskap om ländernas klimat och hur klimatet påverkar samhället och människor.
Du har otillräcklig kunskap. Du saknar exempel på hur klimatet påverkar samhället.
Du har grundläggande kunskap. Du ger ett enkelt exempel på hur klimatet påverkar samhället.
Du har god kunskap. Du ger några enkla exempel på hur klimatet påverkar samhället. Enkel jämförelse och diskussion mellan länderna.
Du har mycket god kunskap. Du ger utvecklade exempel på hur klimatet påverkar samhället. Utvecklad och fördjupad jämförelse och diskussion mellan länderna.
Analys: Näringsliv
Din kunskap om ländernas näringsliv, vad som produceras och varför.
Du har otillräcklig kunskap. Du saknar förklaringar till vad som produceras och varför.
Du har grundläggande kunskap. Du ger en enkel förklaring till vad som produceras och varför.
Du har god kunskap. Du ger några enkla förklaringar till vad som produceras och varför. Enkel jämförelse och diskussion mellan länderna.
Du har mycket god kunskap. Du ger utvecklade förklaringar till vad som produceras och varför med tydlig koppling till natur och klimat. Utvecklad och fördjupad jämförelse och diskussion mellan länderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: