Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - Stopp min kropp!

Skapad 2020-06-13 16:15 i Hamburgsundskolan Tanum
Integritet. Stopp min kropp. Kramdalen. Att våga säga nej!
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad är en bra eller en dålig hemlighet? Hur ska man göra om man har en dålig hemlighet? Vad är integritet? Vad är ett nättroll och vart kan jag stöta på dem? Hur ska jag agera om något inte känns rätt? Nu ska vi arbeta med värderingar och vikten av att visa sig själv och andra respekt, att våga sätta gränser för sig själv och även respektera andras. Vi kommer arbeta med bland annat materialet "Stopp min kropp" samt boken "Barnen i Kramdalen".

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

 • Känna till begreppen: nättroll, integritet, samtycke, stopp min kropp, bra och dålig hemlighet
 • Veta några tillfällen där du får lov att bestämma själv över din kropp, t.ex om du vill ha en kram/puss, om någon får känna på din tröja mm
 • Veta vilka delar på din kropp som är dina privata delar
 • Kroppskännedom genom dans och rörelse
 • Bra och dåliga hemligheter, hur känns de olika?

Undervisning– genomförande och tidsplan

Under veckorna 2-6 VT:21 kommer du att få lära dig om integritet.

Du kommer få:

- Lyssna, reflektera och diskutera kring boken Kramdalen, samt filmer och scenarion.

- Sjunga sånger och lära dig texter/ramsor som kan hjälpa dig i situationer som du kan möta.

- Dramatisera tillfällen där du kan behöva säga stopp.

- Tala om kroppsdelar som är kopplade till din integritet.

- Leka olika lekar.

- Prata om nättroll, i vilka spel/appar kan du stöta på dem och hur ska du då agera?

- Se på olika filmer kopplat till temat.

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Ditt deltagande i diskussioner och i lekar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: