👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu.

Skapad 2020-06-13 16:37 i Hamburgsundskolan Tanum
Hur var det att leva som barn i början av 1900-talet? Vad för likheter/olikheter finns det om vi jämför med idag?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur var det att vara barn för 100 år sedan? Vad lekte de för lekar? Hur var det att gå i skolan på den tiden? Vad läste de för böcker och vad för sånger sjöng de? Detta och mycket mer ska vi lära oss om nu.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

 
 • Eleven ska få insikt i hur människor levde förr, för att få en ökad förståelse för vår egen tid.
 •  Eleven får vetskap om människors, med fokus på barnens, levnadsvillkor i Sverige under 1900-talet. 
 • Vi gör enkla jämförelser mellan livet förr och idag utifrån berättelser och skildringar i barnlitteratur och film.

 

 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vi kommer arbeta med temat under veckorna 6-11 VT:21.

Du kommer få:

 • Lyssna på genomgångar.
 • Se på powerpoints och filmer.
 • Leka lekar som var populära tidigt 1900-tal.
 • Rita och skriva i din SO-bok.
 • Se på litteratur och sjunga sånger som lästes/sjungdes då.
 • Reflektera över likheter/skillnader på då och nu.
 • Intervjua en äldre person för att höra dens upplevelse om att vara barn i dåtida skola/samhälle.
 • Reflektera och diskutera tillsammans kring dagens samhälle jämfört med dåtid, tillsammans med dina klasskamrater.

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Att du kan berätta om likheter och skillnader på att växa upp som barn på 1900-tal jämfört med nu.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3