Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1 läsår 19/20

Skapad 2020-06-14 15:26 i Lingenässkolan Kristianstad
Musikhistoria- olika epoker 50-90-tal Sjunga och markera rytmer i grupp och samfällt Träna adventssånger till 2:ans adventsföreställning.
Grundskola 1 – 3 Musik
I musik kommer du att få lära dig nya sånger.. Du kommer att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater. Du kommer att få vara med och skapa musik genom att använda dig av bl.a. rytmer och rörelser. Du kommer att få prata om musik som vi har lyssnat på tillsammans.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

Du ska få lära dig

 • nya sånger i olika genrer
 • att använda rösten och kroppen på olika sätt tillsammans med musik
 • om takt och rytm
 • att använda olika rytminstrument

Viktiga begrepp du ska lära dig:

 • takt
 • rytm
 • melodi
 • vers
 • refräng

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska få lära dig genom att 

 • lyssna på olika sorters musik och sjunga tillsammans, på olika sätt och med olika stämningar
 • lära dig sånger som på olika sätt hänger ihop med våra årstider och högtider
 • delta i olika sorters sång- och rymtlekar
 • samtala om sångernas innehåll, tempo och musikstilar
 • öva på takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör.
 • prova på att använda rytminstrument.
 • måla till musik och pratar om musiken som vi lyssnat på.

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Det gör du genom att du

 • spelar på rytminstrument tillsammans med andra
 • sjunger tillsammans med andra
 • skapar musik i olika former genom att använda dig av bild, ljud, rytmer och rörelser
 • pratar om musik du lyssnat på

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
MUSIK åk 1-3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer i grupp.
 • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra.
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm (flyt och timing).
Spelar med flyt. Anpassar sitt spelande efter takt/rytm.
SJUNGA
unison sång, kanon och växelsång
 • Mu
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar sig med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar sig efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar sig efter takt/rytm och situation.
MUSIKSKAPANDE
Skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. imitation, improvisation och skapande med text, bild, ljud, rytmer och rörelse).
 • Mu
Skapar med hjälp i olika former.
Skapar i olika former och prövar olika idéer.
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idéer som leder till en fungerande form.
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. Beskrivningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
 • Mu
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver med hjälp på ett enkelt sätt vad man upplever.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett enkelt sätt vad man upplever.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt vad man upplever. Gör enkla kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musik påverkar människor i olika situationer. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
- instrument, musikstil
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver med hjälp på ett enkelt sätt det man upplever t.ex. musikstil, instrument.
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt det man upplever t.ex. musikstil, instrument. Gör enkla jämförelser mellan t.ex. hur olika instrument eller musikstilar låter.
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver och ger tydliga exempel kopplat till det man upplever t.ex. musikstil, instrument. Gör enkla jämförelser. Förklarar likheter och skillnader mellan t.ex. olika instrument eller musikstilar.
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan musikstilar, instrument etc.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: