Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Matematik: Geometriska objekt åk 4 (2019/2020)

Skapad 2020-06-14 19:58 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetsområdet "Geometri" kommer att behandla geometriska objekt, längd och omkrets.
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella, samt lära dig mer om vinklar.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Förmågor eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt Innehåll, åk 4-6:

Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt /…/.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning /…/  av /…/ vinkel med vanliga måttenheter. /…/

 

 

Mål

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna:

- känna igen och namnge grundläggande geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella

jämföra och beskriva kunskaper om grundläggande geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella, med hjälp av aktuella matematiska begrepp.

- känna igen och namnge de tre olika typerna av vinklar

- jämföra och beskriva kunskaper om de tre olika typerna av vinklar med hjälp av aktuella matematiska begrepp.

 

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla) kooperativt lärande, samt att tänka, diskutera och resonera i olika gruppkonstellationer.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att på olika sätt träna på att använda arbetsområdets olika förmågor (känna igen, namnge, beskriva, jämföra, använda aktuella matematiska begrepp) för att befästa grundläggande kunskaper om geometriska objekt ( tvådimensionella och tredimensionella) och vinklar.
Vi  kommer bl a att använda oss av:
  * www.nomp.se , www.bingel.se 
  * PowerPoints
  * övningar inlagda i classroom
  * spel som t ex "Vem har …"
  * övningar i läromedlet "Koll på Matematik"
  * lathundar
  * hemläxor
  * små whiteboardtavlor
  * konkret material av t ex de geometriska objekten
  * skolverkets diagnosmaterial Diamant

  
  
Aktuella ord och begrepp:

sida, motstående, parallella, hörn, kant, sidoyta, basyta, spets 
vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel
tvådimensionella objekt - cirkel, kvadrat, rektangel, triangel (liksidig, rätvinklig, likbent), romb, parallellogram, polygoner/månghörningar, pentagon, hexagon, heptagon ...
tredimensionella objekt - kon, cylinder, pyramid, klot, rätblock, kub    

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

 • känna igen och namnge geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionell

 • jämföra och beskriva kunskaper om geometriska objekt, både tvådimensionella och tredimensionella

 • känna igen och namnge vinklar (rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel)

 • jämföra och beskriva kunskaper om vinklar (rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel)

 • förstå och använda arbetsområdets aktuella matematiska begrepp

   

   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: