Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Ritteknik och brobygge LÅ 19/20, Tunaskolan

Skapad 2020-06-14 23:11 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Teknik
Genom att lära dig om teknik ska du utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv omvärld.

Innehåll

Mål

Arbetssätt och redovisningsform

Individuellt arbete

 • Ritningar ur kompendium inkl. bedömningsuppgift
 • Utvärdering

Grupparbete

 • Brobygge med test av hållfasthet

 Du kommer under arbetsprocessen att arbeta med följande moment:

 • Funktion, t.ex. funktionen hos en produkt eller situation.
 • Konstruktionsduglighet och kvalitet, t.ex. hållbarhet och utseende.
 • Dokumentation i form av rapport, skiss, ritning och/eller modell.
 • Tekniska lösningar, t.ex. värdera, jämföra och välja mellan olika konstruktioner.
 • Analysera, jämföra och utvärdera projektet med befintliga tekniska lösningar.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Följande vägs in i den slutgiltiga bedömningen:

 • Hur korrekt och noggrant ritningarna är utförda
 • Kvaliteten i din arbetsprocess, både individuellt och i samverkan med dina gruppmedlemmar
 • Analys, värdering och resonemang kring olika val av tekniska lösningar
 • Kvaliteten av den färdiga bron

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Matris ritteknik och brobyggarprojekt i åk 8

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny aspekt
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med  relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar  samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god  användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Ny aspekt
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Ny aspekt
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Ny aspekt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen  formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade  dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade  dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: