Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering, persiska/Dari ,VT2020V.12-23

Skapad 2020-06-14 23:24 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde

 

Kultur och samhälle

Högtider-Norooz

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

Vi ska ta reda på dessa frågor

Vad är Norooz?

Varför firar man Norooz?

Vad gör man under Norozperioden?

Vad har man på Haftsin bordet?

Undervisning och arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att gå igenom…

 • Vad Norooz är och varför man firar den
 • Vad vi har på bordet
 • vi kommer att sjunga sånger om Norooz

 

Du kommer att få arbeta med...

Att tala om Norooz och jämföra med svensk jul ochValborg

 • Intervjua dina föräldrar och berätta hur ni firar hemma.
 • Att lyssna på sagor och myter som handlar om Norooz.
 • Att rita bilder till vad du hört
 • vi kommer att berätta om historien om Nowrouz och när det började 
 • vi kommer och veta vilka länder som firar Norooz

 

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du…

 • Gjort en muntlig eller skriftlig presentation med bild eller film av Norooz.

 • Vet vad Noroz är och vilka länder firar det och hur

 

 

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: