Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flytt mellan länder/inom ett land

Skapad 2020-06-15 08:39 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Geografi. Flytt mellan olika länder eller inom ett land samt hur det påverkar barn och familjer. Namn på världsdelarna samt världshaven.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att få en förståelse för varför människor flyttar samt
att det finns olika anledningar till flytt. Anledningar som arbete, miljö, krig osv.
Eleven ska också kunna namnge världsdelarna samt världshaven.

Arbetssätt

Under arbetsgången kommer vi att läsa ”Stella och Hemligheten” som
högläsningsbok, där ges barnen ett perspektiv på varför man kan flytta mellan
länder. Diskussioner utifrån boken. (Lärarhandledning till boken finns)
● Varför flyttar man? Klassen pratar om vad de tänker om att flytta. Varför
flyttar man och vad händer då? –(PULS, s44-45 Sari flyttade från Finland.
S.26-27 Familjen förändras – skilsmässa)
● Lyssna på radioklipp som handlar om barn som flytt från krig samt hur det
bland annat påverkat deras skolgång. EPA efteråt, sen diskussion i
helgrupp.
(sli.se – Bomber, flykt och skolböcker: skolan som inte finns)

Så här visar jag att jag kan
Genom att aktivt delta i diskussioner samt ställa frågor.
Kunna muntligt förklara för en klasskamrat varför människor flyttar samt hur
det påverkar barn och deras

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: