Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-06-15 08:42 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Arbetsområde: Läsa/läsförståelse Vi tränar att läsa bekanta och elevnära texter med flyt. Visa läsförståelse genom att kommentera och återberätta innehållet i texten.

Innehåll

Centralt innehåll:

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Lässtrategier för att förstå och tolka text samt anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 

Hur arbetar vi:

Använda boken "Läs och tänk" B och  C för åk 3

Återberätta och rita något vi läst/samtalat om.

Arbeta med boken läsförståelse "Blå" och "Röd" 

Lyssna på sagor.

Låna böcker för egen läsning

Muntligt återberätta.

 

Mål för perioden

Läsa enkla meningar med flyt

Kunna förstå och återge innehållet i enklare och mer avancerade kapitel böcker.

Göra förutsägelser, leta ledtrådar och dra slutsatser under och efter läsning.

Högläsning i grupp och återge innehåll för kamrater.

 

 

Detta bedömer vi:

Att du kan läsa enkla bekanta meningar.

Återberättat något du läst

Att du kan återberätta något från högläsningen.

Att du kan återberätta så innehållet tydligt framgår.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

Ny nivå 1
Ny nivå 2
Ny nivå 3
Ny nivå 4
Ny aspekt
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Eleven har inte deltagit och visat sin kunskap.
Du kan fler ordbilder till exempel: inte, mig, dig, också. Du använder fortfarande ljudningsteknik (fonologisk) men läsningen automatiseras allt mer med hjälp av helordsläsning. Du har börjat upptäcka när du läser fel och kan rätta dig själv
Du upptäcker när du läser fel och läser med bättre flyt.
Du kan läsa texter med flyt och förståelse. Du är huvudsakligen en helordsläsare.
Ny aspekt
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll.
Eleven har inte deltagit och visat sin kunskap.
Du kan läsa en hel bok med enkel text och förstå innehållet samt återberätta handlingen.
Du kan läsa en hel bok med mer text och färre bilder samt återberätta handlingen.
Du läser för att lära och uppleva samt återberätta handlingen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: