Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstterminen 2020 för Lilla My

Skapad 2020-06-15 08:50 i Montessoriförskolan Päronet Fristående förskolor
Förskola
Vad vi på Lilla my kommer att arbeta med under terminen, inskolningar, montessoritankar och viktiga datum mm

Innehåll

Vår grupp i höst kommer att bestå av 5 barn som är kvar från vårterminens grupp och 6 nya barn som kommer att inskolas under hösten. Att få barnen att känna sig trygga och sedda är något vi arbetar intensivt med redan under inskolningen. Vi har valt att ha 3 veckors inskolning där varje barn får gott om tid att knyta an till sin inskolningspedagog och den nya miljön med alla nya kompisar. Att skapa fasta rutiner är ett annat sätt att få trygga barn. "Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. LPFÖ 18

Våra rutiner: När barnen har kommit på morgonen och de som ska äta frukost på förskolan har gjort det vänder vi på våra närvarofoto. Efter en stunds fri lek och små korta spontansamlingar där vi sjunger och ramsar, samlas vi på mattan i lekrummet för att äta frukt och grönt. Vi erbjuder ofta flera olika sorter som man får prova med alla sina sinnen (syn, lukt, smak, känsel och hörsel) Det gör vi eftersom vi arbetar efter sapere-metoden. Då pratar vi också om vad frukten heter och hur man tecknar den med TAKK(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

Därefter kan barnen välja att vara i:

LEKRUM: Här leker barnen med alla våra saker och får möjlighet till att börja med enkla roll-lekar. Här kommer det att finnas en babbel-värld, bondgård med djur och vårt kök med alla tillbehör mm "Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande." LPFÖ 18

SINNESRUM: Vi berättar sagor, sjunger sånger och ramsar både genom lådor och genom vår projektor. Vi bygger med våra klossar och kör med bilar samt har olika former av rörelse.

ATELJE´N: Här ger vi barnen upplevelser av olika färger/former och konsistenser då vi använder oss av olika sorters material och tekniker. Här inne kan man också arbeta med montessorimaterial. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 18

Under hösten kommer vi att sjunga och ramsa mycket, det kommer vi att göra när vi har barnen indelade i grupper under dagen och på spontansamlingar. Här sätter en pedagog sig ner och börjar med en samling. De barn som är intresserade kommer och är med medan de barn som inte vill vara med fortsätter med det de håller på med. Det enda kravet för att vara med är att man inte stör/förstör för de andra barnen. Om något barn inte klarar av att vara med i samlingen just den dagen, får hen lämna rummet med en annan pedagog. ”Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.” LPFÖ 18

SPRÅKUTVECKLING: Att lära sig att kommunicera stärker barns självförtroende därför arbetar vi mycket för att utveckla deras språk. Vid alla samtal med barnen använder vi oss av ett målande och korrekt språk som stärker deras språkutveckling. Vi använder oss även av stödtecken- TAKK- i vår vardag. Då det är lättare motoriskt för små barn att göra ett tecken med händerna än att uttala ord verbalt.                                                                                                                                                     Vi kommer att läsa mycket böcker, både våra egna, biblioteksböcker och de böcker som finns på ett litet ”bibliotek” i lekrummet på Snusmumriken. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.”       LPFÖ 18        

RÖRELSETRÄNING: Vi vill ge barnen bättre kroppskännedom för är du trygg i dig själv och har kontroll på dina rörelser så leder det i förlängningen till att du får bättre koncentration och lättare att lära. Detta gör vi bland annat genom promenader framför allt i skogen, hinderbanor, dans och yoga "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva" LPFÖ 18

Vår TRÄDGÅRD har vi utformat för att vi ska få möjlighet att använda oss av alla sinnen och hela vår kropp.

MONTESSORITANKAR: Maria Montessori skrev om att alla barn har en inre drivkraft att lära sig och bli självständiga. Vi pedagoger arbetar för att hjälpa barnen att hjälpa sig själva. Därför har vi krokar i låg höjd där barnen själva kan hänga upp sina kläder när man kommer in i hallen. Här har föräldrarna en viktig uppgift att se till att det inte hänger för mycket på krokarna/är för mkt i facket då detta försvårar för barnen i sin strävan på självständighet. När vi byter blöjor låter vi barnen vara delaktiga så mycket det är möjligt genom att vi hjälps åt att dra upp/ner blöjor och byxor. Därför rekommenderar vi up&go blöjor och kläder som är lätta för barnen att dra av och på själva. Vi låter också barnen vara med när vi bäddar och dukar de gånger det passar.

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN´s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande” LPFÖ 18

FÖDELSEDAGAR: Vi firar barnen genom att de får sitta på födelsedagsstolen med flaggan bredvid sig och en krona på huvudet medan vi sjunger och hurrar. Vi äter en frukt som födelsedagsbarnet har önskat sig på unikum, som Päronet bjuder på. De får även en liten present av oss. 

UNIKUM: Unikum är vårt digitala verktyg som vi använder oss av när vi planerar, dokumenterar och informerar i vår dagliga verksamhet. Här skriver vi blogginlägg om vad hela gruppen gjort under dagen. Detta kan ni använda er av då ni pratar med era barn om vad de har varit med om under dagen. Vi kommer också att skriva en pedagogisk dokumentation på era barns enskilda lärloggar någon gång ibland om just ert barns vardag. Under alla dessa inlägg som vi gör finns det plats för kommentarer från er. Använd er gärna av detta då det ger oss feedback! :)

Vi ser fram mot en härlig termin tillsammans med alla barnen. 

Åsa, Anna och Camilla 

 

 

 

Viktiga datum

 

30/9 Drop-in-fika (En förälder är välkommen på en fika tillsammans med sitt barn i samband med hämtning)

13/10 Föräldramöte Närmare info kommer med anledning av Coronautveckling

V.43 Internationella veckan. Anna bjuder på mat från olika länder

V.44 skollov - ingen pedagogisk tid. Barnen lämnas de tider som föräldrarna arbetar/studerar.

7/12 Lilla Mys julkväll kl 17 samkväm med fika och aktivitet Obs! Inställd pga Corona

16/12 Julfest för alla barnen 8.30-13.00 (lediga barn är välkomna)

21/12-12/1 Jullov- ingen pedagogisk tid. Barnen lämnas de tider som föräldrarna arbetar/studerar.

8/1 2021Planeringsdag för all personal. Vid behov sätter vi in vikarier men försök att lösa det genom att hjälpa varandra så sparar vi in på vikariekostnaden. 

 

Här nedanför kommer Montessoriförskolan Päronets prioriterade mål 2020/21

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: