Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsstrukturer och politik med fokus på demokrati.

Skapad 2020-06-15 08:53 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
Hur styrs egentligen olika länder? Vilka får vara med och påverka? Hur kan du påverka? Är demokrati en mänsklig rättighet och varför har då alla länder inte demokrati?

Innehåll

Innehåll/Syfte:

Temat vi kommer att arbeta med är samhällsstrukturer med fokus på demokrati. Vi kommer också att arbeta krig hur Sverige styrs politiskt. Det handlar om och syftar till att få att utveckla sin kunskap och förståelse för hur Sverige styrs samt kring demokrati och samhällsstrukturer runt om i världen. Tanken är att eleverna ska få inblick i hur de själva kan påverka på enskild och på samhällsnivå.

 

Arbetssätt/Undervisning:

Samhällskunskap. (Med inslag av svenska under samhällskunskapslektionerna)

Lägeskoll kring vad vi redan kan genom "Mentimeter".

Förtest

Begreppslista

Introduktion och inspirations film kring demokrati.

Arbete med högläsning kring temat där vi också diskuterar innehållet i helklass.

Enskilt arbete kring att skriva en argumenterande text kring vad man skulle vilja ändra/påverka utifrån tema.

Grupparbete där grupper bildar partier där man ska argumentera i debatt som sker i klassrummet.

Sammanfattnings kahoot

Eftertest

 

 Källor som vi kommer att använda:

Puls, samhällskunskap.

Internet.

 

 

Tidsåtgång:

V.35-v.41

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: