Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning, fattigdom & hållbarhet

Skapad 2020-06-15 09:01 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under detta moment arbetar vi med befolknings-, fattigdoms- och utvecklingsfrågor. Vi kommer undersöka orsakerna och konsekvenserna av fattigdom och synliggöra hur det ser ut i olika delar av världen. Kamp om naturresurser och vilka konflikter det leder till är också centralt. Vi tittar även närmare på vad hållbar utveckling betyder.

Innehåll

Syfte:

Jorden står inför stora utmaningar; det handlar inte bara om klimatförändringar, utan också om ökad befolkning som i sin tur påverkar tillgångarna till resurser och energi som kan leda till ökad fattigdom. Kunskaper om detta område är mycket viktigt till att förstå hur allt hänger samman - kamp om naturresurser, ökad befolkningstillväxt, sämre tillgång till hälsa och varmare klimat. Momentet syftar till att skapa en stabil omvärldskunskap. 

 

Mål för godkänt:

Efter momentet ska du kunna:

 • Begreppen demografi, naturresurs, råvara, absolut fattigdom och relativ fattigdom.
 • Redogöra för världens befolkningsutveckling och ge något exempel på orsak och konsekvens.
 • Redogöra för vilka naturresurser och energikällor som finns, och ge exempel på hur vi använder dem.
 • Redogöra någon orsak till och konsekvens av fattigdom och ge exempel på var i världen det förekommer. 
 • Vad hållbar utveckling innebär och ge exempel på åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Befolkning, fattigdom & hållbarhet

Geografi

F
E
C
A
Begrepp
Dina kunskaper om relevanta geografiska begrepp.
Du är osäker på begreppen.
Du är delvis säker på begreppen. Du gör ett försök att använda dem i redogörelser och diskussioner.
Du är säker på begreppen. Du använder dem med viss säkerhet i redogörelser och diskussioner.
Du är mycket säker på begreppen. Du använder dem med säkerhet i redogörelser och diskussioner.
Demografi
Dina kunskaper om världens befolkningsutveckling, dess orsaker och konsekvenser.
Du har otillräcklig kunskap. Du beskriver ingen orsak eller konsekvens.
Du har grundläggande kunskaper. Du beskriver någon orsak och konsekvens med viss säkerhet.
Du har goda kunskaper. Du beskriver någon orsak och konsekvens med säkerhet. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Du har mycket goda kunskaper. Du beskriver några orsaker och konsekvenser med säkerhet. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Naturresurser & Energi
Dina kunskaper om jordens olika naturresurser och energikällor, samt hur vi använder dem och vilka konsekvenser det för med sig.
Du har otillräcklig kunskap. Du beskriver osäkert med få eller inga konsekvenser.
Du har grundläggande kunskaper. Du beskriver enkelt med några konsekvenser.
Du har goda kunskaper. Du beskriver utvecklat med några konsekvenser. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Du har mycket goda kunskaper. Du beskriver välutvecklat med flera konsekvenser. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Fattigdom
Dina kunskaper om orsaker till och konsekvenser av fattigdom i olika delar av världen.
Du har otillräcklig kunskap. Du beskriver osäkert eller utan orsak eller konsekvens.
Du har grundläggande kunskap. Du beskriver någon orsak och konsekvens i någon del av världen.
Du har god kunskap. Du beskriver någon orsak och konsekvens i olika delar av världen. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Du har mycket god kunskap. Du beskriver flera orsaker och konsekvenser i olika delar av världen. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Hållbar utveckling
Din kunskap om vad hållbar utveckling är, dess tre delar, samt att ge exempel på åtgärder.
Du har otillräcklig kunskap. Dina resonemang är osäkra.
Du har grundläggande kunskap. Dina resonemang om åtgärderna är enkla.
Du har god kunskap. Dina resonemang om åtgärderna är utvecklade. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Du har mycket god kunskap. Dina resonemang om åtgärderna är välutvecklade. Du ger exempel och fördjupar svaret med relevanta begrepp.
Namngeografi
Dina namnkunskaper av världens länder, regioner och platser.
Du har otillräcklig kunskap. Osäker koll på kartan.
Du har grundläggande kunskap. Viss koll på kartan.
Du har god kunskap. Viss koll på kartan.
Du har mycket god kunskap. Bra koll på kartan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: