Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Norden

Skapad 2020-06-15 09:29 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 Geografi
Vi ska arbeta med Norden. Vi tittar på länderna, naturen, naturresurser och befolkningen. Vi använder kartan.

Innehåll

Vad?

Arbetsområdet består av tre större delar:
- repetera kartkunskap
- introducera Norden och dess länder, titta på kartan, städer, vatten, berg mm. 
- eget arbete med ett eller flera utav Nordens länder

Hur?

Vi kommer att använda oss av PULS Geografi Norden, både textbok och delar ur arbetsboken. 
Vi kommer att undersöka kartor och diskutera. 
Se på faktafilmer, prata om egna erfarenheter och använda Google Maps. 
För varje delområde finns en begreppskarta med bildstöd. 

Arbetet kommer varieras med genomgångar, smågrupper, enskilt arbete mm. 

Dessa frågor kommer vara centrala:
Hur ser det ut i landet och hur fungerar det där?
Hur och varför har det blivit så?
Hur använder människorna området och hur sköter de det?
Hur var det i landet förr?
Hur blir det i området i framtiden?

Varför?
Kunskapskrav och centralt innehåll i kursplanen: se nedan. 

Ämnet geografi syftar bl.a. till att eleven ska utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: