Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 4 läsåret 2020/2021

Skapad 2020-06-15 09:34 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Så här kommer vi att arbeta med svenska.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Undervisning och arbetssätt

 Skriva

 • bedöma olika sorters texter samt utifrån respons bearbeta egna texter ex. handstil, röd tråd, stavning och skiljetecken
 • skriva olika sorters texter som är strukturerade utifrån textsort ex. rubriker, ämnesspecifika ord och typiska uppbyggnad (både för hand och digitalt) ex. fakta, berättande och argumenterande texter.
 • kunna de vanligaste stavningsreglerna för elevnära ord ex. dubbelteckning
 • kunna betydelserna av olika skiljetecken ex. punkt, frågetecken och utropstecken.
 • vara säker på substantiv, verb och adjektiv och kunna skriva dessa i rätt form
 • kunna använda en ordbok och andra hjälpmedel (digitala) för att ta reda på hur ord stavas och vad de betyder
 • skriva texter där ord, bild och ljud samspelar

Läsa

 • läsa olika elevnära texter ex. skönlitteratur, fakta och argumenterande texter med flyt och inlevelse genom att använda fungerande lässtrategier
 • förstå, tolka och analysera texter genom att återge betydelsefulla delar och läsa mellan raderna  
 • jämföra olika sorters texter och kunna berätta med egna ord vad som utmärker en viss textsort
 • söka information och kritiskt granska källmaterial och information samt förklara hur tillförlitligt material och källa är.

Tala

 • berätta om dina åsikter i olika situationer och argumentera för din sak 
 • redovisningar där du varierar ditt redovisningssätt

Bedömning

Din förmåga att...

 • Tala
 • Skriva
 • Läsa
 • Söka information

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: