Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stefans kopia av Bildanalys

Skapad 2020-06-15 09:43 i Röllingbyskolan Österåker
Bildanalys
Grundskola 3 – 6 Bild
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt samt kunna beskriva och analysera bilder.

Innehåll

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck,iinnehåll och funktioner.

 

 

På lektionerna arbetar vi muntligt med att formulera våra tankar om bilder samt hur man med ord beskriver bilder.

En del av förmågan att kunna analysera bilder ska göras skriftligt för att du ska kunna ges möjlighet att visa din förmåga på olika sätt.

Uppgifter

  • Bildanalys läxan

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
    Bl  4-6
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
    Bl  4-6

Matriser

Bl
Bildanalys

--->
--->
---->
Ny aspekt
Kunna analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: