Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöinge förskola Trollsländan2020/2021

Skapad 2020-06-15 10:09 i Slöinge förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
Vi undersöker djuren som barnen hittar eller är nyfikna på i vår närmiljö på olika sätt. Vi artbestämmer och är medupptäckare. Vi dokumenterar detta med olika metoder.

Innehåll

Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 

 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående års utvärdering?

Vilka är våra identifierade förbättringsområden?

Vi fortsätter detta läsår med att utforska bokstäver och dess betydelse. Vilka bokstäver kan barnen. Kan de alla bokstäver i sitt namn? Alla barnen kommer att få ha sin egen ordlåda. Där kan barnen samla olika ord som de kommer i kontakt med eller låter spännande.

Barnen visade ett intresse för insekter hela förra läsåret, särskilt när vi var ute i skogen och ute på gården där livet bland insekterna var stort. Under vintern slumrade intresset en aning. Under senare delen av våren blev barnens intresse för insekter stort igen och därför tar vi med oss detta intresse och nyfikenheten till denna terminen.

Vi känner att vi lätt kan väva in även matematik i detta valda projekt. Matematik var också ett stort intresse hos de flesta barnen under vårterminen så detta tar vi med oss in i hösten och utvecklar mer i samband med vårt nya projekt med och om insekter. 

 

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Vi vill utveckla barnens kompetenser / förmåga inom skriftspråket genom att vi använder oss av insekter och djur från naturen.  

Vi vill att barnen ska få en kunskap om hur insekterna lever ute i naturen. Vad äter de, har de ben och i så fall hur många har de, kan de flyga eller håller de sig bara på marken, tycker de om solen eller vill de helst bo under en stubbe i skogen!! Vi vill få barnen att ta reda på information tillsammans med kompisarna och oss pedagoger. Hur får man reda på hur en nyckelpiga lever. Vi vill ge barnen fortsatt självförtroende och trygghet i att prata inför kompisarna. Ett kollaborativt arbetssätt både mellan barn och barn och barn och vuxen. Delge varandra information om olika saker man hittat Om en insekt eller kanske skrivit en berättelse om.

En klurig matte uppgift kanske kan locka till en rolig samling som något barn håller i. Hur stavar man till gråsugga? Hur många bokstäver finns i det ordet. Är det ett ord man vill skriva och lägga i sin ordlåda?

Vi vill skapa en positiv lärandeidentitet hos varje barn som leder till nyfikenhet och eget utforskande!

 

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Vilken miljö vill vi välkomna in till?

Vi vill bjuda in till olika lärmiljöer där barnen kan utforska djur och insekter. Vi kommer också att erbjuda olika material där barnen kan få utmana sig inom skriftspråket och matematik. 

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans?

Inspirerande material som vi kan titta på tillsammans. Vi pedagoger är medupptäckare.

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Barnens alster, tankar och ”sanningar” dokumenteras på olika sätt såsom målningar, texter mm.

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt?

De förtydligar och stöttar barnens progression och deras positiva lärandeidentitet

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

Vi önskar dela in barnen i mindre grupper genom att en grupp är inne eller ute eller hur verksamheten utvecklas. 

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda?

upplevelser, samlingar, en till en, gemensamma projekt, mindre grupp.

Kollaborativa processer?

Gemensamma aktiviteter där barnen inspirerar och inspireras av varandra

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

Oftast är barnen med i förändringsprocessen utifrån deras intresse och behov.

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande?

Samtal och samlingar kring samma upplevelse där allas tankar och frågor är tillåtna.

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Unikuminlägg med möjlighet att kommentera vårt projekt.

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

Vad hittar ni för djur hemma hos er, fota och skriv lite fakta om djuret. Detta får barnet berätta inför gruppen

vet ni vad djuret heter

var hittar ni det djuret någonstans

hur stor kan hen bli

är den farlig, och för vem isåfall

 

Kompetensutveckling

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

vi fördjupar oss I arbetet tillsammans med barnen och vågar säga att vi inte vet allt men vi kan försöka ta reda på.

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

vi använder böcker, i Pad, UR, webbägg, projiceringsverktyg, Appar mm

 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

stort intresse och stort engagemang kring djur och natur. 

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

kunskaper om djur och natur och att vi ska värna om dessa.

 

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

Konkretisera läroplansmålen och förklara vad de betyder.

Tänk på att progressionen i lärandet ska synliggöras i dokumentationen, utifrån de konkretiserade läroplansmålen.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

För oss betyder det att barnen ska kunna återberätta inför grupp med hjälp av olika bilder, analoga såsom digitala. 

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syfte. 

För oss betyder det att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna på sina kompisar.  

 

 

Uppföljning

Uppföljning av projektet - Se reflektionsfrågor i respektive område eller från rektor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: