👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP - Idrott och hälsa - Friluftsliv och utevistelse år 8

Skapad 2020-06-15 09:46 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse bidrar till god hälsa och välmående. Hur fungerar en karta i en park? Hur gör jag upp eld på bästa sätt?

Innehåll

Preliminär tidsram och planering

Veckoplaneringen hittar du i Classroom.

 

Material

Filmer och övrigt material länkas i klassrum under aktuellt material. 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.

Orienteringen bedöms via en kartpromenad i trädgårdsföreningen.

Friluftsliv bedöms via en muntlig/skriftlig uppgift om att göra upp eld.

 

 

Återkoppling

 

Muntlig återkoppling ges under arbetets gång. Du kommer även få en skriftlig matris i slutet av arbetsområdet samt bedömning i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,
  Idh
 • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
  Idh  E 9
 • Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
  Idh  C 9
 • Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idh  A 9
 • Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Att orientera sig - år 8

Dessutom kan eleven med viss/relativt god/god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Kartpassning
Jag kan passa kartan lite grann.
Jag kan passa kartan ganska bra.
Jag kan passa kartan bra.
Orienteringsförmåga
Jag hittar mig själv på kartan även om jag tappar bort mig ibland.
Jag hittar mig själv på kartan när jag tittar på den hela tiden.
Jag hittar mig själv snabbt på kartan, även om jag inte tittar på den hela tiden - tack vare att jag använder tumgreppet.
Begreppsförståelse
Jag förstår en del begrepp (ledstång, uppfångare, skala) och karttecken, och kan använda mig av dem lite grann.
Jag förstår de flesta begrepp och karttecken, och kan använda mig av dem ganska bra.
Jag förstår begrepp och karttecken, och kan använda mig av dem.