Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP - Idrott och hälsa - Orientering år 9

Skapad 2020-06-15 09:54 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med dans och rörelse till musik. I år 9 kommer vi att jobba med Just dance där du väljer en video som passar dig.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att lära oss att hitta i okända miljöer med hjälp av exempelvis en karta. Vi kommer hålla till i Rydsskogen. 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du kommer på olika sätt möta situationer där du kommer behöva kunna hitta till olika platser. Det kan exempelvis vara när du ska hitta till en kompis som du inte varit hemma hos innan. Då kan du med hjälp av GPS och dina kunskaper hitta rätt. Om du kan orientera dig bra i en skog, kan du överföra dessa kunskaper till andra miljöer. 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer gå igenom arbetsområdet med både teoretiska och praktiska övningar, inomhus och utomhus. Vi kommer arbeta både enskilt och i par/grupp. 

Vilket material kommer du använda?

Vi kommer jobba med läroboken, teoretiska genomgångar och praktiska övningar. 


Klicka här för att komma till e-boken.

Vanligaste karttecknen.

Hur ska området bedömas?

Bedömning kommer ske i form av en kartpromenad i Rydsskogen där du får visa att du exempelvis kan passa kartan och hitta rätt med hjälp av karttecken.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt under lektionstid. 
 • Muntligt/skriftligt efter arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Att orientera sig - år 9

Dessutom kan eleven med viss/relativt god/god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Kartpassning
Jag kan passa kartan lite grann.
Jag kan passa kartan ganska bra.
Jag kan passa kartan bra.
Orienteringsförmåga
Jag hittar mig själv på kartan även om jag tappar bort mig ibland.
Jag hittar mig själv på kartan när jag tittar på den hela tiden.
Jag hittar mig själv snabbt på kartan, även om jag inte tittar på den hela tiden - tack vare att jag använder tumgreppet.
Begreppsförståelse
Jag förstår en del begrepp (ledstång, uppfångare, skala) och karttecken, och kan använda mig av dem lite grann.
Jag förstår de flesta begrepp och karttecken, och kan använda mig av dem ganska bra.
Jag förstår begrepp och karttecken, och kan använda mig av dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: