Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 8, Revolutionernas tidsålder v. 45-03, Sofia Skolas läsårsplanering

Skapad 2020-06-15 10:11 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Studier av det omvälvande 1700- och 1800-talen. Hur och varför revolutionerna utbört och vilken effekt de hade på samhället.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

Vecka

Kunskapsområde utifrån fördelat centralt innehåll

 v.45

Industriella revolutionen 

Detta ska du kunna: 

 • Orsaker till den industriella revolutionen 

 • Triangelhandeln 

 • Moderniseringen av jordbruket 

 • Hur den industriella revolutionen påverkade människornas möjlighet till kommunikation? 

 • Ge exempel på olika uppfinningar 

 

v. 46

Industriella revolutionen 

Detta ska du kunna: 

 • Arbetsvillkoren för arbetarna under den industriella revolutionen. 

 • Arbetarnas kamp för bättre arbetsvillkor. 

 • Konsekvenser av den industriella revolutionen (ex. Migration) 

 • Orsaker till befolkningsökningen 

 • Industrialiseringen kommer till Sverige. 

 

 v. 47 el. 48

 

 • Franska revolutionen

  Detta ska du kunna: 

  • Orsaker till revolutionen 

  • Förlopp ( viktiga händelser under revolutionen) 

  • Följder av revolutionen (dåtida och nutida) 

   

 

 

 v. 49

 

 Franska revolutionen

Detta ska du kunna: 

 • Orsaker till revolutionen 

 • Förlopp ( viktiga händelser under revolutionen) 

 • Följder av revolutionen (dåtida och nutida) 

 

v. 50

 

Nationalismen 

Detta ska du kunna: 

 • Vad var nytt när 1800-talet började? (Code Napoléon) 

 • Ideologier - Konservatism, liberalism och socialism 

 • Vad nationalism är 

 • Konsekvenserna av nationalismen i Europa  

 

Imperialismen 

 

Detta ska du kunna: 

 • Orsakerna till imperialismen 

 • Vad som menas med imperialism? 

 • Hur Indien, Kina och Japan påverkades av imperialismen, samt vad du anser om européernas sätt att agera i dessa länder. 

 • Konsekvenser av imperialismen (bra/dåligt/vinnare/förlorare) 

 • Amerikanska inbördeskriget

 

 

 v 1-3

Första världskriget samt ryska revolutionen 

Detta ska du kunna:

 • Bakomliggande orsaker till kriget samt hur det går till då kriget startar.
 • Händelseförloppet under kriget samt hur det kom sig att det blev ett världskrig. Känna till olika fronter i kriget.
 • Hur kriget slutar samt långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser av kriget och freden.
 • Den ryska revolutionen (orsaker-händelseförlopp-konsekvenser)

 

 

 • Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda genomgångar, filmer, böcker, arbetsblad och anteckningar, grupparbete samt källor på nätet.

 

Hur det ska bedömas?

Detta görs via inlämningsuppgift skriftlig och muntlig redovisning, prov, engagemang under lektioner. 

Vad är det som bedöms?

De kunskaper som visas med en inlämningsuppgift, den muntliga och skriftliga redovisningen samt en Powerpoint, proven och aktiviteter på lektionerna mot kunskapskraven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: