Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Musikhistoria

Skapad 2020-06-15 10:23 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Musik

Innehåll

Musikhistoria

 

Vad ska du lära dig?

MUSIKHISTORIA OCH SOCIOLOGI


Förmågor att utveckla

 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

-       spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

-       skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

-       analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Centralt innehåll  

 

Lgr 11 Year 7-9 Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband. Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

 

Varför ska du lära dig det?

Historien är fylld med olika typer av musik som bara väntar på att upptäckas. Att hitta influenser som hjälper dig i din egen kreativa process är inte ett problem. Att förstå ditt eget kulturarv men också förstå och tolerera andra kulturer är också viktiga inslag i detta ämnesområde.


Syfte

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Hur ska du lära dig det?

Arbetsformer

 

När vi börjar arbeta med en ny period, era eller musikstil, i den här delen av ämnet försöker vi alltid att hitta så mycket information som möjligt kring vad som hände i världen under den tiden innan vi gör någonting annat. Musik är i allmänhet mycket beroende av samhället i stort, så därför måste vi bekanta oss med den gemensamma historien, inklusive målare, artister, författare, upptäckare, forskare, religioner och allt annat vi kan hitta.

 

När grunden är etablerad kan vi välja att arbeta på olika sätt, men det kommer alltid att vara så att vi försöker resonera kring och lyssna på de viktigaste och mest inflytelserika musikerna eller musikskaparna från den tidsperioden. Efter ett tag, när vi har tillräckligt med information, kommer vi att börja göra kopplingar fram och tillbaka i historien för att över tid bygga en övergripande förståelse. För att aktivera varje elev kommer vi att använda arbetsblad där vi fyller i allt kring vad som gäller för varje lyssningsexempel. Det här är en bra chans att försöka sig på kamrat- och självbedömning. Eleverna får via anteckningsmaterial (digitala eller fysiska) också skriva ned viktig information som ges av läraren. Grupparbetssituationer och/eller individuell uppsatsskrivning kommer också att förekomma. (Spellistor på nätet kommer att tillhandahållas eller konstrueras.)

Vilket material kommer du använda?

Materialet som kommer att användas i kursen består av väl sammansatta essäer kring ämnesområdets olika delar tillsammans med muntliga genomgångar och lyssningsexempel. För att säkerställa en bred delaktighet kommer materialet att finnas i olika kunskapsnivåer så att eleverna själv kan välja startnivå och därefter utvecklas efter egen förmåga.

Hur ska området bedömas?

Ämnesområdet kommer att bedömas genom kontinuerliga diagnostiska test men också genom ett stort antal diskussioner (i större och mindre grupper) kring såväl teoretiska genomgångar som lyssningsexempel. Flippade klassrum kommer att användas och eleverna rekommenderas starkt att använda sig av denna möjlighet.


Se även Genomförande av undervisningen/Arbetsformer.

Hur ska återkoppling ges?

Återkoppling/Lärarens feedback och kommentarer

 

Sång- och instrumentalspel är kärnan i ämnet. Både det individuella musicerandet såväl som det gemensamma (gruppspel) skapar kunskap om grundläggande begrepp såsom melodi, taktarter och harmoni samt relationerna dem emellan. Att lära sig ämnet innebär att dessa begrepp används för att skapa, spela och förstå musik. Koncentrerat lyssnande, regelbundet övande och utveckling av lyssningsförmågan är viktiga medel för en personlig utveckling av kunskap och musikalisk erfarenhet. Att sjunga, spela och skapa musik i en grupp är de viktigaste formerna för samarbete mellan individerna men ger också kunskap om kursplaner samt bedömningsinstrument. Det utvecklar också kreativiteten och förmågan att se och förstå förhållandet mellan del och helhet.

    

Att utveckla lyssningsfärdigheter, som nämnts tidigare, ger dig många möjligheter att ta reda på, och lyssna på, olika musikstilar som du inte trodde existerade. Några av dem du kommer att vilja höra igen och några av dem kommer du önska att du aldrig hört över huvud taget.

 

Du kommer att få kontinuerlig återkoppling (feedback/feedforward) från din lärare under hela processen, men du kommer också att få chansen att ge feedback till dina vänner och därmed i längden så lär du dig även att bedöma dig själv på ett korrekt sätt. (Detta är en naturlig del av vårt arbete med formativ bedömning.)

 

Detta ämne är mycket varierat och ett öppet sinne och respekt för andras åsikter är mycket avgörande. Tänk på att detta inte är något du kan lära dig allt om under din tid i skolan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: