Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhusaktivitet fritids

Skapad 2020-06-15 10:35 i Rydbo skola Österåker
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Syftet med denna aktivitet är att låta eleverna få inflytande på fritidshemmet aktiviteter. Eleverna kommer därför att välja vad de vill göra på fritids på torsdag 23/9.

Innehåll

Tidsperiod

Höstterminen vecka 40. 

Mål

 • Ge eleverna en möjlighet att påverka och komma med förslag för att utveckla deras fritidshemverkamshet. 
 • Få eleverna att respektera och lyssna på varandra idéer och tankar om utomhusverkamheten ska se ut. 
 • Ge eleverna möjligheter att se och vistas i dem olika miljöerna runt om skolan.
 • Ge eleverna en möjligt att röra sig och utföra fysiska aktiviteter.  
 

Arbetsformer

Eleverna kommer att vara med för att få välja en aktivitet att utföra under utedassen på torsdag. 

Pedagogerna är med för att vid behov fördela ordet och se till att eleverna respekterade och lyssande på varandra. 

 

Några av de aktiviteter som kom fram under samlingen var:

 • bygga koja i skogen
 • gå till Wasavallen
 • gå rödvita spåret
 • dansa på skolgården

  

Ansvariga

 • elever i åk 1
 • pedagogerna i åk 1 

Dokumentation 

 • Veckoutvärdering
 • Arbetet kommer dokumenteras med hjälp av bilder som vi sedan visar upp på Unikum

 

Utvärdering och uppföljning

Vi kommer gemensamt med eleverna utvärdera på fredagen aktiviteterna.

Pedagogerna kommer också att utvärdera detta på nästkommande fritidsmöte.

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: