Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i HKK åk 9 läsåret 20/21

Skapad 2020-06-15 10:43 i Folkungaskolan Linköping
Hem - och konsumentkunskap åk 9 Folkungaskolan läsåret 20/21
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Vad ska du lära dig i HKK åk 9? I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om konsumtion och ekonomi, du kommer även att få lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Du lär dig hur du som ung konsument kan göra aktiva val och få kunskaper och förmåga att bedöma dina handlingar och förutse konsekvenser av olika val.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om konsumtion och ekonomi, du kommer även att få lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Du lär dig hur du som ung  konsument kan göra aktiva val och få kunskaper och förmåga att bedöma dina handlingar och förutse konsekvenser av olika val. 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska syfta till att du som elev utvecklar kunskaper om och intresse för hälsa, ekonomi och miljö. Dessa kunskaper ger dig verktyg som du har nytta av nu och framtiden.

Hur ska du lära dig det?

I det praktiska och teoretiska arbetet kommer du att utveckla förmågorna genom att:

 • lära dig att göra medvetna val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö

 • motivera, reflektera och utvärdera

 • genom att göra jämförelse mellan olika konsumtionsval och dess påverkan på privatekonomin

 • resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter 

 • planera och organisera det praktiska arbetet

 • utveckla matlagningsmetoder

Vilket material kommer du använda?

Lärobok, digitala verktyg, livsmedel, redskap och teknisk utrustning.

Hur området ska bedömas?


 • Kontinuerliga observationer av arbetsinsatser

 • Utvärderingar – skriftliga och muntliga

 • Diagnoser, uppgifter och praktiska prov

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: