Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Une carte postale d'Europe (åk 8 - 1) HT20

Skapad 2020-06-15 10:45 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Denna planering utgår från kapitel 4 i Chez nous 2.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Om du är på semester i Europa och ska skriva ett brev hem till din familj, då behöver du kunna skriva datum, berätta om vädret och om dina aktiviteter. If you are travelling in Europe and want to write a letter to your family, you need to be able to write the date, tell about the weather and about your activities.

Innehåll

Innehåll/Content:

Du repeterar uttryck för väder och lär dig fritidsaktiviteter samt släktord. Du lär dig också månader, datum och årstider. Slutligen lär du dig vad Europas länder heter på franska.

Du repeterar räkneord 0-100.

Du lär dig även ny grammatik: två oregelbundna verb - faire och aller - och prespositioner vid länder och städer (en och à). Du lär dig också possessiva pronomen.

Du lär dig lite om nord-västra Frankrike (le Nord-Ouest).

 

You revise expressions for weather and you will learn activities and family words. You will also learn months, dates and seasons. Finally you will learn the names of the countries in Europe in French.

You revise numbers 0-100.

Du will also learn new grammar: two irregular verbs - faire and aller - and prepositions used with countries and cities (en and à). You will also learn possessive pronouns.

You will learn a bit about the north-west of France (le Nord-Ouest).

 

Mål/ Goals:

Du kan prata om vädret, olika aktiviteter och din familj. Du kan berätta vilket datum och vilken årstid det är.

You can talk about the weather, different activities and your family. You can tell what date and what season it is.

 

Material/ Resources:

Lärobok Chez nous 2, textbok och övningsbok, kapitel 4/ textbook and workbook Chez Nous 2, chapter 4

www.ovningsmastaren.se

 

Bedömning/Assessment:

Du gör ett skriftligt prov och skriver ett brev. Du kan svara på frågor om datum och årstid.

You will take a written test and you will write a letter. You can answer questions about the date and the season.

Uppgifter

  • Läxa till torsdag den 3 september / Homework for Thursday the 3rd of September

  • Läxa till tisdag den 8 september / Homework for Tuesday the 8th of September

  • Läxa till tisdag den 15 september / Homework for Tuesday the 15th of September

  • Läxa till torsdag den 17 september / Homework for Thursday the 17th of September

  • Läxa till tisdag den 22 september / Homework for Tuesday the 22nd of September

  • Läxa till torsdag den 24 september / Homework for Thursday the 24th of September

Matriser

M2
Skriva på franska; vykort/brev

Rubrik 1

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Språk; ordförråd och idiomatiska uttryck
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Du kan i stort sett de ord som du behöver för att berätta om din resa. Du har en del brister i ordförråd.
Du kan de ord du behöver kunna för att berätta om din resa. Du visar en viss medvetenhet gällande ordval.
Du kan de ord du behöver kunna för att berätta om din resa. Du visar att du behärskar några idiomatiska uttryck.
Språk; meningsbyggnad och flyt
Du visar inte att du kan formulera meningar på franska.
Du visar att du kan formulera meningar på franska, men vissa meningar är ofullständiga (ord fattas; verb, eller artikel t ex).
Du visar att du kan formulera meningar på franska.
Ditt språk flyter på bra.
Variation
Du skriver enkla meningar och nästan alla meningar börjar på samma sätt (person + verb).
Du försöker variera ditt språk, t ex hur du börjar meningarna, att inte använda samma ord många gånger.
Du skriver med ett varierat språk.
Korrekthet (stavning och grammatik)
Du gör så många fel att man inte förstår texten. Du stavar fel på många vanliga/ viktiga ord.
Du gör vissa fel, men man förstår vad du vill säga.
Du gör få formella fel. De stör inte alls läsningen av texten.
Du gör i stort sett inga fel.
Innehåll; tydlighet fyllighet
Du kan ännu inte skriva om en resa.
Du skriver enkelt om din resa.
Du skriver ganska utvecklat om din resa . Detta betyder att du lägger till något eget för att göra texten fylligare.
Du skriver utvecklat om din resa. Detta betyder att du lägger till flera egna idéer och att din text är ganska lång.
Kommunikation
Du saknar enkla strategier för hur du ska göra när du inte kan ett ord på franska.
Du gissar ibland när ordförrådet tryter.
Du använder ofta ett annat ordval.
Du använder ofta ett annat ordval eller omformuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: