Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten

Skapad 2020-06-15 10:49 i Lackarebäcksskolan personal Mölndals Stad
Grundskola 6 Biologi
Puberteten, vad är det? vad händer? Vad behöver vi för att må bra?

Innehåll

Vi ska arbeta med: (från LGR 11)

 •  Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer.

 • Människans pubertet samt frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

 • Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 • Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 • Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Arbetssätt:

 • Skrivuppgifter/Reflektion
 • Film + Filmdiskussioner
 • Genomgångar
 • Textläsning

 

 

Bedömning:

 • Skrivuppgifter
 • Muntlig delaktighet vid diskussioner
 • Skriftligt test

 

 

 

 

 

 

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Biologi - puberteten

F
E
C
A
Diskutera, resonera, samtala
Du behöver träna mer
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och puberteten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och puberteten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och puberteten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Informationssökning och resonemang kring källors användbarhet. Vem? vad? varför?
Du behöver träna mer
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Svara på frågor
Svara på frågor utifrån diskussioner och informationssökning.
Du behöver träna mer
Eleven kan använda informationen i diskussioner och textläsning för att svara på frågor och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och textläsning för att svara på frågor och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och textläsning för att svara på frågor och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget
Fakta, samband, begrepp
Du behöver träna mer
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: