Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is me

Skapad 2020-06-15 10:51 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
In this unit, you will learn how to introduce yourself, your family and your friends. You will learn words and sentences to talk about yourself and how to ask and answer questions. There will be fun activities to do with your classmates when you talk and interview each other. You will also make a family tree. Finally, you will create a presentation of yourself.

Innehåll

Planering för arbetsområde This is me

Under tre veckor av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet This is me. Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska kunna presentera sig själva, sina familjer och sina vänner med några korta meningar.  Genom att arbeta med det här arbetsområdet på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, lyssna och tala.

I arbetsområdet "This is me" ska du få möjlighet att utveckla...

 • din förmåga att självständigt konstruera enkla meningar på engelska

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan prata om dig själv på engelska
 • du möter nya människor och presenterar dig
 • du kan göra släktträd
 • du kan förbereda presentationen av dig själv, dina familjer och dina vänner
 • du kan använda dina kunskaper från arbetsområdet för att intervjua andra

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Undervisningen kommer att utgå från det digitala läromedlet Clio och avsnittet "This is me". 
 • Olika kommunikationsövningar som fokuserar på grundläggande grammatik och fasta frågor
 • Träna på förmågan att självständigt konstruera enkla meningar på engelska
 • Öva vad man gör när man möter nya människor och ska presentera sig
 • Aktiviteter med fokus på verben to be och to do
 • Göra släktträd och förbereda presentationen av sig själva, sina familjer och sina vänner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: