Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna ht 2020

Skapad 2020-06-15 11:04 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 6 Religionskunskap
Vilka är de fem största religionerna? Vad har man för traditioner och högtider? Finns det några likheter och skillnader mellan religionerna?

Innehåll

 

Genomförande:Vi kommer att ta reda på fakta/kunskaper om de olika religionerna, titta på filmer och diskutera tillsammans. Jag kommer också att ha miniföreläsningar om varje religion.

Bedömning: sker genom en diagnos på målet om kunskaper och samband. Målen om likheter/skillnader kommer att bedömas via muntliga eller skriftliga uppgifter i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Världsreligionerna

E
C
A
Kunskaper/färdigheter
Kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Resonemang/Jämförelser
Hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna när de gäller några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler.
Du kan föra ett enkelt resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du anger exempel på likheter och skillnader. Samtliga dessa exempel är konkreta till sin karaktär. Flera av dessa exempel är korrekta och rimliga.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär. Du förklarar även varför det är så.
Samband
Kunna förklara varför och beskriva tankegångarna bakom dessa heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna.
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Hur olika livsfrågor, t ex: * Synen på kärlek, * Vad som händer efter döden * Finns Gud? * Hur kom jorden och universum till? skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett enkelt resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: