Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse- eller avkodningssvårigheter - specialundervisning

Skapad 2020-06-15 11:04 i Tornhagsskolan Linköping
kartlägga orsak till låg läsförståelse: - läser eleven början på ordet och gissar resten? - beror den låga läsförståelsen på påvert ordförråd?
Grundskola 1 – 3 Svenska
Nöta in noggrann avkodning Undersöka ordförråd

Innehåll

För att undersöka om ditt resultat på läsförståelsetestet beror på gissningsläsning eller lågt ordförråd kommer du att få öva dig i att läsa "listiga listor" samt olika typer av texter. I listorna är början på många av orden precis lika, men slutet är olika. Detta gör att jag som lärare får kännedom om du giss-läser, och du ska "tvingas" in i att läsa precis de ljud som representeras i orden. Denna övning gör att du kommer att bli säkrare och snabbare i avkodning - att läsa av vad som står. I texterna, med olika ord och begrepp som jag har valt ut, får jag som lärare kännedom om ditt ordförråd. Utifrån denna kunskap om ditt ordförråd vet jag om vi ska fokusera på avkodning eller ordförråd eller både och.

SVENSKA

  Klass:  2                                                                                           Termin: ht 2020

Studiematerial:

Listor och texter

·       

·      

Arbetssätt:

 • Övning i att läsa listiga listor med fokus på att "läsa varje ljud"
 • Övning i att läsa texter med fokus på begrepp som är relevanta i skolsammanhang (nivå 2-ord)

 

Bedömning:

För- och eftertest i avkodning

Analys och bedömning under arbetets gång

speciallärarens analys ligger till grund för fortsatt arbete

- förmåga att avkoda snabbt och korrekt

- ordförråd/ordförståelse.

 

 

Lycka till!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: