Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP - Idrott och hälsa - Styrka kondition år 8

Skapad 2020-06-15 11:09 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Detta kommer göras genom praktiska och teoretiska övningar/uppgifter inom kondition och styrka.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Detta kommer göras genom praktiska och teoretiska övningar/uppgifter inom kondition och styrka.

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt och ger förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ger kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera praktiska arbetsformer dels i enskilt arbete samt i par/smågrupper. Även diskussioner kommer att förekomma. Du kommer att göra en inlämningsuppgift i att planera, genomföra och utvärdera träning under arbetsområdet. 

Vilket material kommer du använda?

Vi kommer att använda oss av material kring styrketräning. Materialet kommer att finnas publicerat i Classroom.

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både praktiskt och teoretiskt. Praktiskt genom arbetet på lektionstid. Teoretiskt genom en inlämningsuppgift.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftligt i examinationen.

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Planera, genomföra och utvärdera träning - år 8

Kunskapskrav

Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Teoretiska kunskaper
Använder sig av begrepp relevanta i området.
Använder sig av begrepp relevanta i området och visar ganska bra förståelse för dem.
Använder sig av begrepp relevanta i området och god förståelse för dem.
Teoretiska kunskaper
Kan vad de olika övningarna heter
Kan vad de olika övningarna heter och visar ganska bra förståelse för övningarnas syfte.
Kan vad de olika övningarna heter och visar god förståelse för övningarnas syfte.
Teoretiska kunskaper
Kan dra slutsatser av sin träning.
Kan dra slutsatser av sin träning och kan använda relevanta begrepp ganska bra.
Kan dra slutsatser av sin träning och kan använda relevanta begrepp bra samt förklara dessa väl.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Skaderisker
Du tar upp något exempel på skaderisk i ditt träningspass.
Du tar upp flera exempel på skaderisker i ditt träningspass.
Du tar upp flera exempel på skaderisker i ditt träningspass, och beskriver hur du kan göra för att undvika skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: