Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My Community and My Dreams

Skapad 2020-06-15 11:12 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
This is an introductory area where students are given an opportunity to share with each other their ideas about what matters to them.
Gymnasieskola Engelska
This introductory area is about learning more about ourselves and each other. We will have the opportunity to reflect on, read, listen, write, talk about and present in English who we are and what matters to us.

Innehåll

Dear students,

The purpose of this task is to get to know each other. We will also learn about what makes a good oral presentation, something that we will train on several occasions during the school year. This assignment will be your first try. It is indeed related to some parts of the course central content as well as to some grading criteria but your efforts will not be graded. It is simply a warming-up, get-a-taste-of-the-course exercise. 

Enjoy!

Kind regards,

Rusalina

 

Preliminär planering / Preliminary Schedule

 

Week 34

Lesson 1

Introductory discussion

* About you

*What is your understanding of the word “community”?

Explain, give examples!

 

Lesson 2

TED Talk

Read, Watch/Listen, Discuss

*Abandoned properties

*How can they be used to create a sense of community?

Lesson 3

TED Talk

Discuss your reactions

*What makes a good presentation?

 

 

Week 35

Lesson 1

Work on your presentations

 

Lesson  2

Work on your presentations

 

Lesson 3

Presentations in small groups.

"Our Drrams" board! Anonymous, of course.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: