Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - year 5

Skapad 2020-06-15 11:21 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 Engelska
Under läsåret kommer vi att arbeta med olika elevnära områden. Vi kommer delvis arbeta i work book, men gå ifrån läromedelsstyrd undervisning lite mer.

Innehåll

Vad?

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden, med återkommande inslag av grammatik:

- School
- Homes
- My favorite song
- Ghosts and mysteries
- Red riding hood
- Write your own fairytale
- Rosa Parks
- My idol
- Christmas words and Carols

Hur?

Vi kommer att använda oss av Happy 4, Happy 5 och Champs 5, både textbok och delar ur arbetsboken. 
Vi kommer att arbeta med GOTD (Grej of the Day). 
Vi kommer att undersöka det engelska språket på varierande sätt. 
Vi kommer att skriva och tala engelska.  
Vi kommer att lyssna till talad engelska på film och i hörövningar. 

Arbetet kommer varieras med genomgångar, smågrupper, enskilt arbete mm. 

Varför?
Kunskapskrav och centralt innehåll i kursplanen: se nedan. 

Ämnet engelska syftar bl.a. till att eleven ska förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: