Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-06-15 11:31 i Brokinds skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Bild Svenska Musik
Under arbetets gång kommer du att få lära dig mer om de fem största religionerna i världen. Vi kommer att läsa texter, se filmer, samtal och arbeta på olika sätt enskilt och tillsammans. Allt avslutas med informationsplakat och ett digitalt prov.

Uppgifter

 • Instudering Kristendom

 • Kristendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6

Matriser

Re Sv Mu Bl
Världsreligionerna

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Symboler, heliga byggnader och böcker
Du har grundläggande kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om symboler, heliga platser och böcker och kan koppla dem till de olika världsreligionerna på ett välutvecklat sätt.
Religionernas syn på livet-döden
- likheter-skillnader linjär/cyklisk livssyn
Du kan redogöra för världsreligionernas syn på livet/döden.
Du kan redogöra för världsreligionernas syn på livet/döden och vad som händer efter döden enligt några av religionerna.
Du kan redogöra för världsreligionernas syn på livet/döden och vad som händer efter döden enligt de fem religionerna.
Ritualer/levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om ritualer/ levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Kunskap om religionerna
-samband, jämföra, diskutera likheter/skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religioner.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Ämnesspecifika ord
Du använder ett fåtal ord som är specifika för arbetsområdet.
Du använder flera ord som är specifika för arbetsområdet.
Du har ett varierat ordval som är specifikt för arbetsområdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: