Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna - No/Teknik

Skapad 2020-06-15 11:34 i Förskolan Jonslund Essunga
Förskola
Tillsammans med den gröna väppeln Tuva skapar vi intresse för och bidrar till barnens utveckling och kunnande inom NO/Teknik

Innehåll

NO/Teknik med Väpplarna är uppdelade under två perioder.

Varje del har fokus på olika saker för att det ska bildas en helhet och grund inför skolan. 

 

Syftet med Väpplarna: 

Väpplarna är ett material framtaget för att gynna barns utveckling i förskolan. Väpplarna är kopplade till förskolans läroplan (https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan). Till varje ämnesdel finns en introduktion där det går att läsa teorin, sätt att få in ämnet naturligt i vardagen på förskolan samt läroplansmål, boktips och digitala tips. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: