Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 8 - Kapitel 3 Geometri

Skapad 2020-06-15 11:40 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder i dag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktigt för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Centralt innehåll:

* Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

* Avbildning och konstruktion av geometriska begrepp.

* Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

* Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Viktiga begrepp:

medelpunkt                            kub

radie                                      rätblock

diameter                                cylinder

pi                                           prisma

omkrets                                 kon

area                                      pyramid

enheter                                 begränsningsyta

cirkelsektor                           mantelyta

dimension                             sfär

geometrisk kropp                  volym

 

Undervisning:

Undervisningen kommer bestå av genomgångar av varje avsnitt och egen räkning för att klara målen. Lektionerna kommer bestå av gemensamma uppgifter där eleverna får chansen att diskutera med varandra.

Under varje avsnitt väljer du själv om du vill göra gröna, blå eller röda uppgifter. Det är bra om du hinner två av färgerna för varje avsnitt (delkapitel).

 

Planering:

v. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: