Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 8 - Kapitel 4 Samband och förändring

Skapad 2020-06-15 11:52 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Central innehåll:

* Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

* Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

* Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

* Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Viktiga begrepp:

andelen                         y-axel

delen                             x-koordinat

det hela                         y-koordinat

procent                          origo

promille                          punktdiagram

 

förändringsfaktor           graf

ränta                              jämförpris

procentenhet                 proportionalitet

koordinatsystem            linjära samband

x-axel

 

Undervisning:

Undervisningen kommer bestå av genomgångar av varje avsnitt och egen räkning för att klara målen. Lektionerna kommer bestå av gemensamma uppgifter där eleverna får chansen att diskutera med varandra.

Under varje avsnitt väljer du själv om du vill göra gröna, blå eller röda uppgifter. Det är bra om du hinner två av färgerna för varje avsnitt (delkapitel).

 

Planering:

V. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: