👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens mål för omsorg, utveckling och lärande vt 2021

Skapad 2020-06-15 12:13 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet” (lpfö, 2018 s.13).

Innehåll

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Avdelningens mål:

 

Genom fokusperioder, inom olika ämnen, hitta varje barns proximala utvecklingszon, där glädje, kunskapstörst och utmaning leder barnen att erövra nya områden. Vi vill även synliggöra hur barnen använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

Metod:

Under vårterminen kommer vi att dela in oss i tre grupper för att bättre kunna tillgodose den proximala utvecklingszonen. Vi kommer att införskaffa ytterligare digitala verktyg för att ytterligare stimulera utvecklingen inom detta område.