Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klövers mål för normer och värden ht 2020 och vt 2021

Skapad 2020-06-15 12:07 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang” (lpfö, 2018 s.12).

Innehåll

Normer och värden

Avdelningens mål: Att varje barn ska känna trygghet med gruppen och att varje individ känner sig respekterad och sedd. Under inskolningsperioden med en ny barngrupp så vill vi arbeta med trygghet och att ge varje barn förutsättningar att utveckla; öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. 

Metod: I alla möten försöker vi stärka gruppen. I samling har vi gruppstärkande övningar, drama/rollspel och sånger. I samtal försöker vi bekräfta barnen och ge dem trygghet. Under våren 2021 kommer arbetet fortsätta och vi kommer fokusera på självkänsla och att barnen ska känna sig trygga att göra egna val. Det kan handla om att bli bättre på att känna vad man mår bra av.    

Utvärdering ht 20: Vi upplever att arbetet går framåt men att det är ett kontinuerligt arbete som kommer fortsätta. Många av barnen har utvecklat fler kompisrelationer. De visar att de blivit mer medvetna kring mycket av det vi arbetat med; att hjälpa varandra och samarbeta. 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: